پیام به سازمانهای ترقیخواه و چپ در مورد راه اندازی مطالعات وپژوهش های علمی در باره بحران اقتصادی سیستم جهانی سرمایه داری
یکی از بر تری های نظام سوسیالیستی بر نظام سرمایه داری اینست که در نظام سوسیالیستی بحران های اقتصادی وجود ندارند در حالیکه بحران های اقتصادی از اجزای انفکاک نا پذیر نظام سرمایه داری می باشند.

بعد از رکود اقتصادی شدید که در سال 1929 در جهان سرمایه داری شروع شد ،بار دیگر تا سالهای 1990 میلادی رکود اقتصادی بسیار وخیم در جهان رخ نداد. علت آن وجود سیستم اقتصادی اردوگاه سوسیالیستی بود که در پهلوی سیستم اقتصادی سرمایه داری در جهان حضور داشت . اردوگاه سوسیالیستی از جهانی شدن بحران و از تشدید بحران اقتصادی پیشگیری می کرد. بعد از فروپاشی اردوگاه سوسیالیستی ، سیستم اقتصادی سرمایه داری برتمام جهان مسلط شد. بعد از تسلط کامل سرمایه داری بر جهان ،یک نوع ا نارشی در امر تولید در سیستم جهانی سرمایه داری عرض وجود کرد که در پی آمد آن اضافه تولید بی سابقه یی در مقیاس جهانی صورت گرفت . این اضافه تولید سراسری ، جامعه جهانی را از سالهای 90 میلادی به اینطرف بطرف یک بحران جدی و عمیق اقتصادی سوق داده است.

کامپلس سیاسی،اقتصادی ونظامی سرمایه داری جهان به رهبری ایالات متحده امریکا سه بار شدت این بحران را بصورت موقتی توسط سه جنگ ذیل ، به تاخیر انداخته اند :

اول- باتزریق میلیارد ها دالر در بازار های جهان توسط حمله به یوگوسلاویا وچندین ماه بمبارد کردن این سرزمین.

دوم - باتزریق صد ها میلیارد دالر در بازار های جهان توسط جنگ افغانستان .

سوم -باتزریق صد ها میلیارد دالر دربازار های جهان توسط جنگ عراق.

با توجه به اینکه اکنون آنها امکانات آغاز یک جنگ چهارمی بزرگ را ندارند ،اینبار جلو شدت بحران را گرفته نخواهند توانست.

سایت اخبار افغانستان از شما سازمانهای ترقیخواه و چپ محترمانه می طلبد تا جاییکه امکانات تان اجازه میدهند یک سلسله مطالعات و تحقیقات علمی و یک کامپاین وسیع ترجمه را درین عرصه ها سازمان دهید .

سازماندهی کار های علمی درین عرصه نه تنها از نظر علمی مفید است بلکه یک کار تبلیغی سودمند نیز می باشد.

سایت اخبار افغانستان در ین مطالعات دسته جمعی با شما سهم خواهد گرفت.

با عرض حرمت بی پایان

داکتر محمد سلیم مجاز


از اعضای احزاب سیاسی ذیل خواهشمندیم این پیام را به هر شکلی که لازم میدانند به مقامات رهبری حزب خود برسانند :

1- نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به رهبري شیر محمد بزرگر

2- حزب متحد ملی افغانستان به رهبری جنرال نورالحق علومی

3- نهضت آینده افغانستان به رهبري داکتر عبدالله نایبی

4- کمیسیون موقت انسجام اعضای حزب وطن به رهبری عبدالبشیر پیوستون.

5- حزب ملی هیواد به رهبری جنرال غلام محمد.

6- حزب آزادِي خواهان مردم افغانستان به رهبري فدامحمد احساس

7- حزب افغانستان واحد به رهبري محمد واصل رحيمي

8- حزب ترقي ملي افغانستان به رهبري محمد آصف بکتاش

9- حزب تفاهم و دموکراسي افغانستان به رهبري احمد شاهين

10- حزب دموکرات افغانستان به رهبري عبدالکبير رنجبر

11- حزب رفاه مردم افغانستان به رهبري مياخل وثيق

12- حزب سعادت مردم افغانستان به رهبري محمد زبير پيروز

13- حزب کار و توسعه افغانستان به رهبري ذالفقار اميد

14- حزب ليبرال آزاديخواه افغانستان به رهبري محمد اجمل سهيل

15- حزب ملي افغانستان به رهبري عبدالرشيد آرين

16- حزب نهضت حاکميت مردم افغانستان به رهبري حيات سبحاني

17- حزب همبستگي ملي اقوام افغانستان به رهبري ظريف ناصري

18- سازمان اسلامي افغانستان جوان به رهبري محمد جواد حسيني

19- نهضت آزادي و دموکراسي به رهبري عبدالرقيب جاويد کوهستانيریفرانسهای مفید برای دانشمندان یا سازمانهاییکه آ رزوداشته باشند در باره بحران اقتصای جهانی مطالعه ، تحقیق یا ترجمه کنند:

The world crisis of capitalism and the prospects for socialism

The world financial crisis of 1997-98

Google links

2007 Crash

Chronology of the Asian Currency Crisis and its Global Contagion

Great Depression

The Alternative to Financial Crisis and a Third World War

Russians Link 911 To US Financial Crisis To Iraq War

IMF warns the U.S. War Is the Only Alternative to Economic Crisis

The Greatest Economic Crisis in Modern History

Monterrey Television Interviews LaRouche: `We Can Have an Incalculable Financial Collapse'

Organizing the Recovery From the Great Crash of 2007

Saving the U.S. Economy , by Lyndon H. LaRouche, Jr.


Return to Homepage

1 1