در دريچۀ جستجوي ذيل به هر لساني که خواسته باشيد ميتوانيد بنويسيد و جستجو کنيد ٠ شما در ظرف چند ثانيه هزار ها نتيجۀ مطلوب را به همان لسان بدست خواهيد آورد

GOOGLE'S NEWS

YAHOO NEWS

ALLTHEWEB NEWS

YAHOO NEW PHOTOS

AFGHANISTAN ONLINE NEWS

E-ARIANA NEWS

ARTICLES ABOUT AFGHANISTAN

PAJHWAK NEWS

SABAWOON NEWS

AFGHANA SEARCH ENGINE

AFG INFO LINKS

AFGHAN OBSERVER

ACADEMIC INFO

AFGHAN DAILY

KABUL ONLINE

AF NEWS IN RUSSIAN

AFGHA PRESS

AFGHAN INFO

MY AFGHAN NEWS

AFGHAN NEWS

AFGHANISTANS.COM NEWS

ABYZ LINKS

OUTLOOK AFGHANISTAN

EIN AFGHANISTAN NEWS

AFGHANISTAN AND THE WORLD CONSTITUTIONS

AFGHANISTAN NEWS FROM
THE WORLD TOP NEWS AGENCIES

تازه ترين خبر هاي افغانستان از اژانس هاي خبري جهان

REUTERS AFGHANISTAN NEWS

XINHUA AFGHANISTAN NEWS

CNN AFGHANISTAN NEWS

INTERFAX AFGHANISTAN NEWS

IRNA AFGHANISTAN NEWS

ALJAZEERA AFGHANISTAN NEWS

IPS AFGHANISTAN

NOVOSTI AFGHANISTAN NEWS

CBS AFGHANISTAN NEWS

ABC AFGHANISTAN NEWS

AFGHANISTAN NEWS FROM THE WORLD TOP NEWSPAPERS AND MAGAZINES

تازه ترين مقاله ها در بارۀ افغانستان در روزنامه هاي معتبرجهان

New York Times

Le Monde

Guardian

Hinduatan Times

L'Humanite

USA Today

Pravda

Independent

Washington Post

People's Daily

Time Magazine

Financial Times

International Herald Tribune

San Francisco chronicle

Los Angeles Times

لینک های مفید

پرشین بلاک


دري نگار


گوگل بفارسي

ویکی‌پدیا، دایرةالمعارف آزا د

انجمن افغانها در سويدن

Afghan Cartoon

Academic Resources

اخبار جهان به انگليسي
Google World News
Abyz News Links
Yahoo World News
International News Agencies
Reuters Breaking News from Around the Globe
Associated press news
BBC World News
News Agencies
Irna Full Listing of Online News Agencies
The Africa Newswire Network
All Africa News Wire
Latino News Network
CNN World News/
United Press International

 

تايپ كامپيوتري

contact us تماس با ما
 

Counter

استاد گرامی دوکتور محمد سليم مجاز درود به شما !
نخست طالب پوزش از گستاخی خود بوده عرض دارم که" سايت وزين اخبار افغانستان در پهلوی مطالب ارزشمند خود ستون { نظريات } را نيز جاه داشت که از مدتی حذف گرديده است از نظر بنده نهايت دلچسپ واگاهی دهنده بود اگر شما لطف نمايد ان بخش را مجدآ احيأ نمايد ممنون ميشوم . با تقديم حرمت [ سرفراز ]


لازمست در شرایط کنونی شعار نیرو های ترقی خواه ودموکرات مقیم خارج این باشد:

به پیش برای سفر های کوتاه، متوسط و دراز مدت به افغانستان


نظریات ، طرح ها و پیشنهادات رسیده برای مقامات رهبری نوین شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان

رهبران نوین شورای اروپایی نهضت فراگیر عبارتند از:


  - شفيق الله توده ای - کاوه کارمل - آدينه سنگين - احمدشاه سرخابي - احسان واصل - اسدالله کشتمند - حبيب منگل - داوود رزميار - سیدطاهرشاه پیکارگر - فضل احمدطغيان - محمدعارف صخره - نسرين مفيد و نصيراحمدصديقي

با توجه به این حقیقت که اکثر رهبران فوق بین پنجاه وپنج و هفتاد سال عمر دارند ، نقش کاوه کارمل در آیندۀ نهضت فراگیر و به خصوص در آیندۀ جبهۀ واحدو متحد تمام نيروهاي چپ و ترقی خواه بسیار درخشان به نظر میرسد.


پیشنهادات سایت اخبار افغانستانبا توجه به اینکه اکنون شمار زیاد از کادر های ورزیده ، دانشور و با تجربه نهضت در اروپا زندگی می کنند ومقامات رهبری نهضت در افغانستان به همکاری های آنها نیاز اشد دارند، مقامات اروپایی نهضت کار های ذیل را میتوانند انجام دهند:

اول - با مشوره نزدیک با مقامات رهبری در داخل افغانستان، تهیه طرح یک اساسنامه جدید برای تمام نهضت و فرستادن آن جهت تصویب به کابل.

دوم - با مشوره نزدیک با مقامات رهبری در داخل افغانستان، تهیه طرح چگونگی آمادگی برای تدویر کنگره نهضت و فرستادن آن به کابل .

سوم- با مشوره نزدیک با مقامات رهبری در داخل افغانستان، تهیه طرح یک پلان تدابیر جامع برای اشتراک در انتخابات آینده.

چهارم - با مشوره نزدیک با مقامات رهبری در داخل افغانستان، تهیه طرح یک پلان برای نشر یک ارگان نشراتی سراسری در داخل افغانستان.

پنجم- ایجاد شعبات شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان که تحت رهبری شعبات مر بوطه که در داخل افغانستان می باشند، کار های مقامات رهبری شورای اروپا را تنظیم نموده اسناد قابل تصویب رابصورت اختصاصی تهیه کنند .مانند شعباتی که در گذشته در کمیته شهر کابل ح د خ ا وجود داشت .

ششم - تهیه یک پلان عملی جهت فرستادن دورانی یک تعداد کادر های متخصص نهضت که در خارج زندگی می کنند به داخل افغانستان بمنظور تربیه کادر های جوان. این پلان باید طوری تنظیم شود که یک کادر برای یک سال به داخل افغانستان باشد وبعد از یک سال وظیفه او توسط کادر دیگری که از خارج می رسد تعویض شود و کادر اولی دوباره به خارج عودت کند.

هفتم- فعال ساختن سایت مشعل ویا کدام سایت نو به مثابه ارگان نشراتی شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان . این سایت باید 24 ساعت فعال باشد


اولتر از همه انتخاب رفیق شفیق الله توده یی وسایراعضای شورای مرکزی را تبریک و تهنیت می گویم. واینک پیشنهادات من:

1- اگر هییت رییسه شورای مرکزی هفته یک بارتشکیل جلسه بدهد از طریق تلفون دسته جمعی یا وسایل کامپیوتری مدرن مانند پالتاک لین شخصی وخاص کار ها به وجه بهتر به پیش برده خواهند شد.

2- بسیار عملی و مفید خواهد بود اگر کار شعبات شورای مرکزی به هر یک از سازمان های شهری سپرده شوند مثلا کار های شعبه تبلیغات به سازمان شهری استاکهالم، وظایف شعبه تشکیلات مثلا به سازمان شهری هامبورگ، کار های شعبه روابط بین المللی به سازمان شهری لندن و به همین گونه سایر شعبات.

مفیدیت این نوع طرز کار اینست که سازمان های شهری هر زمان خواسته باشند جلسه حضوری دایر کرده میتوانند در کابل این امکانات به سهولت وجود داشت زیرا همه دریک شهر زندگی می کردند. دراروپااگر اعضای یک شعبه واحد در کشور های مختلف و دور از هم زندگی کنند کار ها به سرعت و سهولت انجام یافته نمی توانند.

با احترام

جان محمد دهقان


نظریات ، طرح ها و پیشنهادات رسیده برای بخش دوم کنفرانس شورای اروپایی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستاناستاد گران قدر محترم پوهاند دوکتور سليم مجاز دانشور کشورم سلام .

ان ملت خوشبخت است که در ميان خود اگاهان سياسی و علاقمندان بهروزی را دارند که بدون تعصب , سياق سياسی و غبار کين وستيزه جوی در استان وطن پرستان قرار داشته مهجور وطن و وطندار وديگر انديشان بوده وفحوای سخن وکلام شان پندار نيک برای همگان بوده که در اين زمينه نظريات بافهم استاد مجاز ره گشاه مشکلات است وبه ان بزرگ مرد بارديگر درود .

و اين کمترين عالم بر همه پندار استاد مهر تاييد گذاشته افزون برانکه: ای کاش در ان سرای اسرار و راز که نهضت .ف .د .ت . نام گرفته گوش شنوأ وجود ميداشت واين همه جعل .فريب ازش سر نه ميزد وميثاق های صداقت ديروز را دفن تابوت نه ميکرد !

من چشم ديد از جلسه استراری واوپراتيفی دوم نهضت .ف .ت .د . را خدمت اگاهان سياسی وهمه رفقا در ميان گذشته و دريغا که از گزند چاقو کشان حرفوی در امان خواهم ماند ؟ واميد انها نيز ديگر درک نمايند که بيان حقيقت وشفافيت خصلت ديروز ما بوده ونه بايد بيش از اين کج رو بود که راه چاله نيز دارد !

جلسه نصاب مکمل نداشت و۶۳ تن حاضر جلسه بوده و۷۵ تن قبلأ کانديد گرديده بود ودر تالار رای دهنده وجود نداشت وقالب ها قبلآ ريخته شده بود ونورم نداشت !! وتعدا از کانديدان بر کانداتوری خود دلچسپی نداشته واظهار ميداشتن که : ما حوصله برگشت وباز گشت به وطن را نداريم وما پل های عقبی خودرا تخريب ريشه در آب نداريم وخشکيده است ؟

از جمله محترم هدايت حبيب . بيشتر از همه با حال نيم زبانه وبندشی خود داد وفرياد نمود ولی افسوس صدای اين بی زبان به گوش خاوند نه رسيد .

اين بود گوشه نازگ ديموکراسی کشی توسط بهترين های ديروز که بلند گويان از بيان ونشر حقيقت چشم پوشيده وهنوز که هنوز است بر چشمان پراميد خاک پاشيده واميد ديگران قضاوت سالم نمايند که ما چرا از هم پاشيدم ؟؟

با حرمت وارزومندی دريافت حقيقت

پ د


به هییت رییسه شورای اروپایی نهضت فراگیر

در یک حصه گذارش کنفرانس که توسط سایت مشعل نشر شد آمده است که:

بعداً رفقا حبيب منگل، ،آدينه سنگين،اسدکشتمند،همايون صادقي،محمدعوض نبي زاده،عظيم بابک، فضل احمدطغيان، انجنيررباني،فاروق پاسدار،نسرين مفيد،حميد مفيد،زبيرشيرزاد وسيدعسکر صحبت نمودند .

همه توقع دارند که همانگونه که سایت آینده بیانیه های شرکت کنندگان کنفرانس خود را در سایت آینده به نشررسانید. نهضت فراگیر نیز بیانیه های کنفرانس خود را در سایت مشعل به نشر برساند.مردم از محتوای تحریف شده این بیانیه ها بعد از انتقال ازچندین زبان اطلاع حاصل می کنند واین مفید نیست. اصل گلاسنوست ایجاب می کند که مردم به خصوص اعضای نهضت بدانند که کی ،چی گفت .اگر شما از سازمان های استخباراتی حقایق را پنهان می کنید شما حق به جانب هستید زیرا این سازمانها چنان بی کفایت هستند که از جریان گفتگو های یک مجلس بزرگ که در داخل خاک یکی از کشور های غربی دایرمی شود هیچ اطلاع ندارند.

با حرمت و احترام زیاد

آرش


یکی از خبر نگاران داوطلب ما از کابل خبر ذیل را بما فرستاده است:

محترم شیر محمد برزگر از تمام اعضای هییت رییسه نوین شورای اروپایی نهضت و ده نفر از کادر های نهضت که با انتخاب هییت رییسه نوین توافق ندارند.دعوت به عمل آورده اند که آنها به کابل سفر کنند. محترم برزگر صاحب بین آنها میانجگری خواهد کرد. همچنان برزگر صاحب تصمیم دارد به منظور وارسی و بهبود کار سازمانهای ولایتی هریک آنها را برای یکماه خدمتی به ولایت مختلف کشور بفرستد


سخن اخير پندار در آستانهء تعطيلات تابستانی

درهمين هفته تعطیلات تابستانی در خارج کشور آغاز ميگردد و تعداد بیشمار خواننده گان و نگارنده های تارنما ها به وطن ميروند. به امید بهروزی ، سعادت و پيروزی هر هموطن ما ،من سخن اخیر خود را تا ختم تعطیلات (31 اگست 2007)  بیان میدارم

پس از اجلاس اروپايي نهضت فراگير تصميم اتخاذ نمودم الی 31 اگست خاموش بمانم و فقظ فاروم پندار را برای نگارنده گان ثبت شده باز بگذارم.اما عده ای از دوستان در صحبتهای تلفونی از من خواستند تا ديدگای خود را در مورد رهبری دورانی بیان بدارم. نمیخواهم درین رابطه به بحث گسترده بپردازم و فقط به نگارش چند سطر کوتاه اکتفا میکنم 

کاربرد واژهءرهبری دورانی ( ریاست نوبتی ) برای سازمان اروپايي نهضت فراگير نادرست است. زيرا:

رياست دورانی عمدتا در احزاب و سازمانهايي معمولست که متشکل از واحد های فرکسیونی و جناحها میباشند و این جناح ها در ساختار تشکيلاتی سازمان واحد رسميت دارند. نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان حزب سیاسی واحد است و تمام اعضای آن به برنامه و اساسنامهء واحد متعهد اند.

- ریاست نوبتی درنهاد رهبری مرکزی و یا ارگان رهبری ردهء نخست یک واحد سیاسی معمول است. شورای اروپايي نهضت در ساختار تشکيلاتی آن واحد دومی است و تحت رهبری مجلس موسسان ( شورای مرکزی ) نهضت فعالیت میکند. این مطلب را من در جريان همايش اخير بیان داشتم و عده ای از اعضای کمیتهء اجراييهء قبلی در پاسخ بمن معترف بودند که رهبری اصلی نهضت در کابل است نه در اروپا.

من در نخستين واکنش خبر مشعل را تکذيب کردم. اما همانگونه که در صحبت تلفونی با ژورنالیست گرانمایه ،آگاه و مودب جناب مصطفی روزبه بیان داشتم،هدف من بیان حقيقت بود نه خصومت با سایت وزین مشعل که خودم یکی از هواخواهان درخشش بیشتر آن هستم.رييس جلسه ، محترم شفيق الله توده يي در تمام جريان جلسه حمايت ، همبستگی ، صمیمیت و حرمت رفقا را با خود داشت و با تبارز درايت عالی سیاسی همايش را رهبری کرد. اما فقط و فقط در مورد ریاست نوبتی با رای قاطع مخالف رفقا مواجه شد.

القصه،

 من نه تنها با سایت مشعل بلکه باسایرتا رنماها بويژه تار نما های مترقی ديگر مانند آريايي، سپيده دم ، اخبار افغانسنان، اصالت ، مهر، فاروم فرياد ، پیام وطن ، آینده ، نوید روز و ديگر ها نه رقابت دارم ونه حسادت ميورزم . به کار هريک آنها به ديدهء قدر مینگرم و بصورت کل ازآن به قدر توان و امکانات ناچیزخود حمایت میکنم.

و در اخير سخنی با محترم جليل پرشور:

 قبل ازينکه متن جديد تانرا بنگاريد، لحطه ای باخود بیانديشيد.با دريغ در جلسهء اخیر شما حضور نداشتيد.این جلسه مظهرهمبستگی بی بدیل رفاقت ، صمیميت ،از خود گذری و تبادل ديدگاه ها بود و درپايان تصاميم خیلی ارزنده و تاريخی را اتخاذ کرد که ارزش آن همین اکنون محسوس است. گزینش شفيق الله توده يي یکی از مبارزین نخبهء جنبش چپ دموکراتيک کشور در راس سازمان اروپایی نهضت و گزینش کاوه کارمل به عضويت رهبری آن گام ارزنده در راستای تحکیم مواضع نهضت وتامين تفاهم همبستگی جزاير حزب پیشین تلقی ميگردد.

محترم پرشور!

ما وشما ديگر به نسلی مربوط هستيم که خورشيدش به راس تپه رسيده و مایل به غروب است.در جلسهء اخیر نهضت تعداد جوانان بین سن 25 تا 35 چشمگير نبود اما اندک نیز نبود. رسالت ما وشما پرورش این نسل و انتقال مسولیتهای بعدی مبارزات دشوار به آنست. در سالهای اخیر شما کار ارزندهء فرهنگی - سیاسی را به پیش برديد که انسانهای قدر شناس مانند دوکتور مجاز چند روز قبل ازآن در تارنمای خویش یاد نمودند. ديگران نیز به اهمیت کار شما پی میبرند. حلقات و افراد رسالتمند در آینده به نهضت فراگير ميپیوندند و یا از سیاستهای آن حمایت میکنند.شما جایگای خود را در کنار آنها دریابید! درماه های اخیر من شاهد آن هستم که محترم عبدالوکیل عضو هیات رهبری ح.د.خ. ا و وزير خارجهء  پیشين تمایل خود را به نهضت کتمان نکرده و ديگربا آن فاصله ندارد. محترم سرور منگل که خود هوادار احیای وحدت جزاير است بمن اظهار داشت که راه  وحدت از بین نهضت فراگير میگذرد زيرا این بزرگترین سازمان در بین سازمانهای چپ است. محترم سلیم صابری ، سخنگوی کمیسیون هامبورگ دیشب  پپروزی اجلاس اخیر نهضت را بمن شادباش گفت و آنرا گام ارزنده در مسیر توحید مساعی برای نیل به تفاهم و وحدت خواند. ديگر قطره ها دریا شده اند و ما و شمامسولیت داریم تا در مسیر دریا به پیش رويم نه در سمت مخالف آن.


من هنگامیکه در فرانسه مشغول تحصیل بودم انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه صورت گرفت و والری جیسکار دیستانگ با یک فیصدی اندک در انتخابات پیروز شد. جیسکار دیستانگ در تلویزیون ظاهر شد و گفت هموطنان عزیز امروز در حدود نصف نفوس فرانسه به من رای ندادنداما من رییس جمهور آنها نیز می باشم . من رییس جمهور نصف فرانسه نیستم.من رییس جمهور تمام مردم فرانسه میباشم. من از منافع تمام مردم فرانسه به گونه یکسان بدون تبعیض و امتیاز دفاع خواهم کرد.

این بیانیه مرا درآن وقت تکان داد. هیچ انتخابات صد در صد عاری از خلا ها و نواقص نمی باشد.رهبری نوین شورای اروپایی نهضت فراگیر هم رهبر نصف نی بلکه رهبر تمام اعضای مقیم اروپای نهضت فراگیر می باشد. تمام اعضای نهضت فراگیر مقیم اروپا باید تا انتخابات آینده ازمقامات رهبری نوین خود از صمیم قلب حمایه و طرفداری کنند.

من این حرف ها را در حالی بیان می کنم که خودم به خاطر حضور شجاعانه و بسیار مفید حزب متحد ملی در داخل افغانستان ، بیشتر ازین فرزند ح د خ ا حمایه نموده و مینمایم اما در عین زمان طرفدار نیرومندی نهضت فراگیر نیز می باشم. اگر امروزدر داخل افغانستان یک فیصدی قابل توجه حساسیت ها بر علیه ما و شما رفع شده است به خاطر حضور قهرمانانه حزب متحد ملی در جامعه، در پارلمان و در جبهه ملی میباشد. حزب متحد ملی راه های نا هموار را دوباره برای نیرو ها و شخصیت های ترقی خواه هموار نموده میرود.

اطمینان کامل دارم که در انتخابات آینده ریاست جمهوری تمام سازمان های ترقی خواه وسایروارثین و فرزندان ح د خ ا مجبور خواهند شد یک شخصیت مانند جنرال نورالحق علومی را به حیث کاندید واحد خود در انتخابات ریاست جمهوری کاندید کنند.

با توجه به نا رضایتی عمومی از رژیم حاکمه موجود، نفرت از طالبان ومجاهدین ، جنرال نورالحق علومی مانند دانیل اورتیگا به حیث رییس جمهور آینده افغانستان انتخاب خواهد شد.یک نهضت فراگیر نیرومند در پهلوی یک حزب متحد ملی قوی این پیروزی را تضمین خواهند کرد.

این باید هدف عالی تمام شاخه هاییکه از ح د خ ا جدا شده اند باشد. .

با عرض حرمت بی پایان

داکتر محمد سلیم مجاز


با زهم چند تا سوال بدون جواب از رهبری نهضت فراگيرجناب داکتر صاحب محمد سليم مجاز

قبل از همه از تلاش شما برای در جريان قرار دادن رفقا از جريان کار کنفرانس نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان و نهضت آينده متشکرم. با تاسف که "مشعل" معلوم نيست که اخبار مستقل است و يا مربوط نهضت همه مسايل را نمی گويد و زمينه برای شايعات می دهد. من عضو کنفرانس نبودم، اما در مشعل خواندم که اين رفقا صحبت کردند، از نام های آنها سو استفاده می کند اما نمی گويد که آنها چه گفتند. مهم گپ های شان است. من از چند رفيق که اشتراک کرده بود، چيزهای مختلف شيندم. خواهش می کنم که مشعل و يا شما خلاصه گپ ها را نشر کنيد. من هم چنان چند تا سوال داشتم.

سوال1: در خبر گقته شده است که محترم شفيق الله توده ای رئيس دورانی برای يکسال تعيين شده است. او که مسوول تشکيلات موقت نيز بود در جلسه گذشته گفت که از 211 نماينده 163 نماينده حاضر بود و دو ثلث پوره بوده و جلسه قانونی بوده اما اينبار او سکوت کرد. کدام نيم کاسه در زير کاسه است. می گويند که نصاب پوره نبوده است و او جلسه را غير قانونی داير کرده است. سوال اين است که چرا محترم شفيق الله نصاب جلسه را اعلام نکرده است؟

سوال2: من خواندم که رئيس دورانی تا صنف نهم خوانده است. اما شايعه است که او هيچ زبان خارجی نمی داند، جواب پناهندگی ندارد و غير قانونی در اروپا زندگی می کند و به هيچ کشور و افغانستان سفر کرده نمی تواند و مخالف وحدت با حزب متحد ملی است. آيا اين حرف ها درست است؟ اگر اين حرف ها درست است آيا در نهضت فراگير قحط الرجال است؟ غير آن بايد آنرا رد کنند.

من شيندم که محترم نورالحق علومی در اروپا است. بهتر نیست رهبران جدید شورای اروپایی نهضت با او از نزدیک ملاقات نموده و در باره وحدت مذاکره کنند. به خصوص اگر وظیفه مذاکره رابه محترم کاوه کارمل بسپارند نتایج بهتر حاصل خواهد شد.

کريم خيبر سابق معلم در ليسه حبيبيه


یک سازمان کوچک سیاسی مانند نهضت آینده افغانستان دارای یک ارگان نشراتی است.
یک سازمان سیاسی متوسط مانند حزب متحد ملی مجهز با یک ارگان نشراتی مستقل می باشد.
متاسفانه یک سازمان سیاسی بزرگ مانند نهضت فراگیر دارای هیچ ارگان نشراتی مستقل نه در داخل افغانستان ونه در خارج افغانستان است .
سایت های شخصی مانند مشعل ، پندار ، فریاد و غیره نمیتوانند وظیفه ارگان مرکزی نشراتی یک حزب سیاسی را به عهده بگیرند.
عاجل ترین و مهم ترین وظیفه رهبری نوین نهضت در اروپا عبارت است از تخصیص دادن یک مقدار پول برای اعمار یک سایت مستقل که شخصی نباشد و مستقیمآ تحت هدایت هییت نحریر قرار داشته باشد.
هییت نحریر ی که باید توسط هییت رییسه شورای اروپایی نهضت فراگیر تعیین شود. هییت تحریری که مستقل نبوده بلکه تحت هدایات رهبری مقامات اروپایی نهضت فعالیت کند.
سایت نوین مطابق نیاز مندی های کنونی لازمست درجریان 24 ساعت آمادگی نشرمطالب لازمی را بصورت فوری داشته باشد.

این عاجل ترین وظیفه مقامات رهبری نوین نهضت فراگیر در اروپا می باشد.

سایت اخبار افغانستاننشریه شخصی مشعل خود را به گونه ذیل معرفی می کند:

مشعل يک رسانه غير انتفاعي بوده و به کمک و همکاری گروهي از شخصيت های ارجمند که همواره افغانستان بمثابه وطن محبوب در قلب و روان شان جا دارد ، فعاليت مي نمايد.

مسوول و گرداننده مشعل مصطفي روزبه است. موصوف در رشته ژورناليسم از دانشگاه دولتي بيلاروس ماستری داشته ، در روزنامه حقيقت انقلاب ثور و راديو و تلويزون افغانستان اجرای وظيفه نموده و همزمان در تهيه مطالب برای رسانه های گروهي افغاني و خارجي مستقر در کابل همکاری داشته است. روزبه از سال 1997 تا حال در هالند اقامت دارد. او متاهل بوده و دارای دو پسر و يک دختر ميباشد.

ما از زحمات محترم مصطفی روزبه دایم به نیکی یاد کرده ایم منجمله در صفحه ذیل :

یکی از صفحات گذشته سایت اخبار افغانستان


نکات نظر شعبه تشکیلات نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان پیرامون مذاکرات وحدت نهضت فراگیر با حزب متحدملی

در نوشته بالا نهضت فراگیر موضوع وحدت با حزب متحد ملی را مقیدو مشروط به خارج شدن حزب متحد ملی از جبهه ملی ساخته ودر عمل با امر وحدت خدا حافظی نموده است با جملات ذیل:

پروسه ء وحدت ما اکنون , و به ویژه پس از انکه آقای علومی با تنظیم ها در جبهه ء ملی پیوست , با دریغ به یک مساله پیچیده مبدل گردیده و حل آن دشوار شده است . و از نگاه ما این مساله زمانی قابل حل بوده میتواند که حزب متحد ملی به خانواده خود که همواره بر آن تأکید بعمل می آورد، برگردد.

اینست معنی و مصداق واقعی واژه فراگیر در عمل .


لازمست نیرو های ترقی خواه خود را در مقابل سوالهای ذیل قرار بدهند:

اول- از کدام طریق میتوان اهدافی را که در مرامنامه تان تسجیل شده انددر عمل تحقق بخشید ؟ از طریق رسیدن به قدرت یا بدون رسیدن به قدرت از طریق انتقادات یا پیشنهادات به مقامات دولتی؟

دوم- چگونه میتوان به قدرت رسید؟ از طریق کودتای نظامی ، جنگ های پارتیزانی و چریکی یا از طرق مسالمت آمیز؟

سوم- طرق مسالمت آ میز کدام ها میباشند؟آیا شرکت در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری طرق مسالمت آمیز رسیدن به قدرت سیاسی نیستند؟

چهارم- آیا در شرایط کنونی بدون متحدین سیاسی میتوان در انتخابات به پیروزی های چشمگیر رسید ؟آ یا تا چندی قبل اکثریت مردم افغانستان سایه ما را با سنگ نمی زدند؟

پنجم- آیاحزب متحد ملی راه های نا هموار را در ین عرصه ها برای ماو شما هموار نساخته است؟ آیا دروازه های مبارزات مسالمت آمیز ودروازه های شامل شدن به یک جبهه فراگیر را برای ما باز نساخته است؟ اگر امروز نهضت فراگیر و حزب متحد ملی با هم مدغم شوند ، بزرگترین کتله نیرو های چپ بصورت اتوماتیک شامل جبهه ملی نخواهند شد؟ جبهه یی که واقعآ بزرگ و فراگیر است . اگر نیرو های چپ توانایی های دیروزی خود رادوباره باز یابند یک وزنه بزرگ رادر داخل جبهه ملی تشکیل نخواهند داد؟

از داستان اسپ ترای باید آموخت.

صحبت رادیویی داکتر محمد سلیم مجاز پیرامون جبهه ملی


در بخشی از اهداف جبهه ملی افغانستان آمده است که:

تأمین عدالت اجتماعی ورفاه از طریق توزیع عادلانه عواید ودر آمدملی.


مصاحبه حسینی مدنی با محترم سيدمحمد گلاب زوي وکیل مردم خوست در ولسی جرگه


غشتلی افغان سوالی از رهبری جدید نهضت

مو ضوع تشکل و وحدت نیروهای مترقی و چپ از جمله خواست های اولی همه وطنپرستان و ضرورت مبرم کشور است که هر نوع تعلل و یا طفره ر فتن از ان باعث ر نجش و ما یوسی همه علاقمندان میګردد .

بعد از کنفرانس نهضت و اینده همه چشم امید انرا دا شتند که با ایجاد رهبری های نو دراین عرصه نیز ګامهای برداشته خواهد شد ولی این عکس العمل رهبری جدید اروپایی نهضت که :

پروسه ء وحدت ما اکنون , و به ویژه پس از انکه آقای علومی با تنظیم ها در جبهه ء ملی پیوست , با دریغ به یک مساله پیچیده مبدل گردیده و حل آن دشوار شده است . و از نگاه ما این مساله زمانی قابل حل بوده میتواند که حزب متحد ملی به خانواده خود که همواره بر آن تأکید بعمل می آورد، برگرددمرا وادار به نو شتن این سطور و طرح این سوالات ساخت :

-ایا اشتراک رفیق علومی در جبهه ملی صحه ګذاشتن و دوام ایتلاف و جبهه حمل سال ۱۳۷۰ نیست ؟

-ایا شما اعضای محترم رهبری جدید اروپایی نهضت چه انایی که روی ستیج امده اید وانهایی که در عقب ان قرار دارید فعالین دست اول ان جبهه و پروسه تسلیمدهی قدرت دولتی واضمحلال حزب به نفع برادران شورای نظار نبودید؟ایا اقای کشتمند در اسعفای خود صادقانه ننوشت که بنابر وابستګی به حزب وحدت ووو استعفا میدهد

پس چرا اقای علومی را به بازګشت بسوی خانواده خود دعوت میکنید کدام خانواده ؟ که اګر هدف تان نیروهای ضد ارتجاع وضد ترقی باشد مسلما شما از انجمله نیستذ پس هدف تان جز این چه میتواند باشد که حزب متحد ملی نیز سیال شما دراین پروسه نیست و نه میخواهید باان یکی شوید و به یکه تازی هفت ثوری تان، و دوام وحدت میکانیکی و زندګی فراکسیونې تان ادامه میدهید ؟! ولی به لحاظ خدا وانچه بران اعتقاد دارید بالاخره یک حرف صادقانه به ما صفوف بیچاره و در بدر بزنید تا از این سر در ګمی نجات بیابیمآقای غشتلی خان!

حرفهای شما در مورد ایتلاف 1370 وغيره تکرار همان حرفهای میان تهی است که فقط بیانگر ضعف اخلاقی گروه ورشکست شدهء سیاسی فاقد برنامه است و شما پاسخ خود را در نمیابید ، زیرا جواب ا...... خاموشیست.

من صد افسوس میخورم که چرا محترم دوکتور سلیم مجاز به نشر چرندیات ک.... سیاسی مبادرت میورزد.

غشتلی !

اگر واقعا افغان هستی( که من دران شک دارم) و شهامت داری آن چادری طالبی خود را از رخت دور کن و با نام اصلی خود در مورد احزاب مترقی و شخصیتهای آن بنویس بويژه در مورد جناب سلطانعلی کشتمند که زنده گی ، اخلاق ، فرهنگ سیاسی و خدمات سترگ او در عرصهء سیاست ، فرهنگ و تاریخ نگاری او در پیرامون دوران حاکمیت ح.د.خ.ا مورد تقدیر و حرمت طیف وسیع ترقیخواهان قرار گرفته است.کسانی اتهام پیوستن او به حزب وحدت را تکرار میکنند که خود در لجنزار قومگرايي لغزیدند ، درین راستا حتا به قاتلین خون آشام شهيد نجيب اله خوش خدمتی کردند و امروز از پس چادر مانند شما دم از ترقیخواهی و .... میزنند.

اگر ک.....هست ید (که نیستيد.) همینقدر بس است.

سرفراز زرمت


غښتلی افغان

با تشکر از نشر مطلب ارسالی ام مطالبه صمیمانه ای از دکتور صاحب مجاز:.

در سوال من هیچګونه اهانت ویا به دیده سبک نګریستن به هیچکس وجود نداردو لی در ګویا پاسخ ارایه شده زرمت بر عکس ، مطالبه ام از شما دانشمند ګرانقدر و سیاستمدار ارجمند بحیث ګرداننده این سایت اینست که لطفا نګذارید این سایت پر ارج مانند بعضی سایت های دیګر به سطح یک لجنزار سقوط کند .

به سر فرازخان:۱

اولا اینکه ټاپه زدن با میتود خودت اکنون از شیوه های متحد تاریخی ات (اتحاد شمال)است وبسیار ناکارآ.

ثانیا مخاطب من هیات محترم رهبری نهضت است نه تو ،

ثالثاګفته شاعر عزیزی:

طرز رفتارت رقیبا کمتر از رقصانه نیست بسته میکردم به پایت زنګ اګر میداشتم

از طرز استدلالت معلوم میشود که هیچګونه پیوندی با ح.د.خ.ا. نداری زیرا پروردګان ان دامان مقدس شخصیتهای اند دارنده عفت کلام ،استدلال منطقی و برا و.......بناء خودت باید نقاب دروغین ات را دور افګنده و چهره مفتنت را برملا بسازی !

ویک تذکر دیګر ایا رهبران عزیز ما که از جان و صاحب و رفیق ګفتن زیاد دهان های ما پاره میشد تا حا ل چهره اصلی خویشرا افشا کرده اند ؟ بناء من نیز بخود حق استفاده از نام مستعار را مجاز میدانم

در اخیر این مطلب را بر سوال قبلی علاوه میکنم که ایا این جواب به حزب متحد ملی د ر تناقض به استدلالی نیست که د ر مورد اشتراک رهبران جهادی د مراسم جنازه شادروان بریالی ارایه شده بود ؟!

۱لطفا غلطی تایپی فوق به (سر افګنده ) تصحیح شود تشکر


رفقای عزیز غشتلی افغان وسرفراز زرمت .

معلوم می شود که هردوی تان از جمله اعضای سابق ح د خ ا هستید یکی پشتون و دیگری غیر پشتون برای ما و شما شرم است که مانند مجاهدین بالای همدگر حمله کنیم. ما به این باوریم که جامعه طبقاتی به دو دسته تقسیم شده است .استثمار گران دریک طرف وا استثمار شوندگان در طرف دیگر اگر ما واقعا از منافع استثمار شوندگان دفاع می کنیم در بین آنها پشتون ، تاجک ، ازبک و هزاره وجود دارد که ما از منافع آنها بصورت یکسان دفاع می کنیم.

بحث غشتلی افغان بالای مطلب ذیل چرخ می خورد:

مو ضوع تشکل و وحدت نیروهای مترقی و چپ از جمله خواست های اولی همه وطنپرستان و ضرورت مبرم کشور است که هر نوع تعلل و یا طفره ر فتن از ان باعث ر نجش و ما یوسی همه علاقمندان میګردد .

لطفا بالای این موضوع نظریات و پیشنهادات تانرا ارایه کنید.

ویااینکه آیا بین دو مطلب ذیل در مورد مصالحه با تنظیم ها تضاد وجود دارد یا خیر؟

اول


محفل بخاطر یاد و بود از زنده یاد محمود بریالی و اظهار خیر مقدم به هیأتیکه بخاطر خاک سپاری وی به کابل، افغانستان مسافرت کرده استدوم

پروسه ء وحدت ما اکنون , و به ویژه پس از انکه آقای علومی با تنظیم ها در جبهه ء ملی پیوست , با دریغ به یک مساله پیچیده مبدل گردیده و حل آن دشوار شده است . و از نگاه ما این مساله زمانی قابل حل بوده میتواند که حزب متحد ملی به خانواده خود که همواره بر آن تأکید بعمل می آورد، برگردد

خیر خواه


به اميد پشتيبانی از غشتلي افغان

استاد بزرگوار دوکتور مجاز را مجددأ حرمت واز جناب شان پوزش ميطلبم که در مورد تبصره و سبکسری اقای ب ... پ ... (زرمت) بر نظر رفيق بادرد ما غشتلی زهر پاشيده وجوخه داران قبلی ( ن ) وهم اکنون فوروم [ پ ] عادت ط .... برانست که يک باره شمشير , چاقو , قمه , و بسا الات جاره را از نيام و ن .... های الوده خود در اورند و طرف مقابل که گفته { اقا برسر چشمانت ابرو ست } حمله ور وبه احدی اجازه نظر را نداده وبايد گفت دوغ انها ترش نيست(؟)

ايا کجای نظر رفيق غشتلی افغان خلاف نظر هزاران رفيق حزبی است ؟ ايا فيصله ها وتصاميم ناپخته وکاذب جلسه ۳۰ جون نهضت .ف .د .ت نعوذ بالله حرف قران است که انرا پذيرفت؟

ايا قبل از فروپاشی حاکميت اقای سلطان علی کشتمند از حزب ودر مجموع از جنبش چپ استعفأ ندادند وعملآ علاقمندی خودرا به احزاب مليتی نشان ندادند؟

بنأ اقای غشتلی بخاطر راه يابی وشفافيت حق دارند که جويا گردد : که اين چه شوريست که دور قمر ميبينم .؟

اقای زرمت اگر ...... تا حقيقت در تبصره غشتلی وديگران به کجراه نبريد که اوبال دارد ورسم راه ان نه باشد که برهمه تيره شويد ودندان نما کنيد . هدايت يابيد.

پ د


در مجلس عوام انگلستان به همین گونه بالای همدگر حمله می کنند پرزه میروند، حرف های جدی را با شوخی و مزاح می گویند.این صد مرتبه بهتر از شمشیر کشی هاییست که در کشور های عقب مانده مروج است.

امیدراریم در آینده در بحث های سیاسی افغانی این سبک مباحثه وانتقاد با لحجه شوخی و مزاح تعمیم یابد و طرف مقابل هم آنرا جدی نگیرد .

ما در سایت اخبار افغانستان در مورد حرف هاییکه بصورت مزاح یا جدی بر علیه محترم سلطان علی کشتمند زده شده موافق نیستیم. ازین حرف ها بسیار شنیده ایم . به احترام آزادی بیان ما آنرا سانسور نمی کنیم و اگر در شرایط کنونی انقلاب انتر نت سانسور هم کنیم در صد محل دیگر نشر میشود. اما به همگان هوید است که تنها نوشتن سه جلد کتاب قطور برای دفاع از مجموع حاکمیت ح د خ ا یک کار عظیم و قابل قدریست که تمام حرف ها را بر علیه ایشان خنثی می سازد. هیچ رهبر دیگر ح د خ ا چنین خدمت ارزنده را انجام نداده است.

اخبار افغانستان


گران او قدرمند صاحب دوکتور سليم مجاز ته ده زله ده کومی سلامونه ونيکی هيلی ورلاندی کوم .
افغانی تولنه وروشنفکر قشرونه تاسی غوندی استادان په درنه وعزت دکه سترگی گوری وتاسی ده دی خاپوری وطن زلانده ستوری يست .
ستاسو په زلاند او علمی سايت کشی ديره په زله پوری مطالب خپريژی چه يوه ملی غورزنگ گنل کيژی .
په دی سلسله کی يوه ملگری ده غشتلی افغان په نوم په زله پوری وده مفهوم دکه تبصره ونظر خپاره شو او په زرگونه ملگری نظر او هيله په کشی مطرحه شوی . او په زغمده وسوز سره چه يوه شمير افراطی کسان او بدماشان لکه ده توری جهادی توپکسالارانو په شکل او طرز باندی په مقابلی دلی باندی تيری وکری او لمری پر هغه باندی ده خپل تورونه پريگدی اوبيا لکه کرگسان غوندی پری حمله وکری دا ستاسو وعلمی نظره يوه مترقی عمل دی او يا يوه افراطی دکه توپکسالاری عمل !!

نو په درنشت او مينه ستاسو هيله کيژی چه ده توپکسالارانته دا مجال بندی کری چه ده بيان او نظر مخالف هله زلی وکری . په درناوی .

م. يعقوب گرديزی


اطلاعیه شورای اروپایئ حزب متحد ملی افغانستان مؤرخ ١٣ جولای ٢٠٠٧


يگانه راه حل لغو کمیسیونهای قبلی هردو حزب است. کمیسیون جديد باید تحت رهبری محترم کاوه کارمل ایجاد گردد و افرادی به عضویت آن انتخاب گردند که مایل به وحدت اند نه افتراق. طوریکه دیده میشود مخالفین وحدت هم در درون نهضت و هم در درون حزب متحد ملی وجود دارند اما اشتیاق و تلاش برای وحدت گرایش قاطع وهمگانی در درون هر دو حزب باهم برادر است .

سایت پنداردر باره ادامه مذاگره نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان و حزب متحد ملی افغانستان

جناب دوکتور صاحب محمد سليم مجاز!

بعد از سلام و احترامات به شما،

من اعلاميه حزب متحد ملی مورخ 13 جولای 2007 حزب متحد ملی افغانستان را در سايت شما خواندم و فهميدم که متاسفانه مذاگره سپوتاژ شده است و اصلا ملاقات صورت نگرفته است. خواستم نظر خود را در باره ادامه مذاگره بنويسم. من عضو نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان هستم و در جلسه نهم جون و سی ام جون نهضت فراگير نه عضو بودم و نه دعوت شده بودم. از يک قسمتی جريانات و فيصله های آن از طريق سايت مشعل و شرکت کنندگان اطلاع يافتم. پيام و قطعنامه و گزارش هيات اجرائيه را در سايت خودت خواندم. چند تا سوال خود را نيز طرح کرده بودم کسی به آن جواب نداد. در قطعنامه نوشته کردند که هيات رئيسه به همه سوالات جواب می دهد. سه هفته گذشت من جواب سوال ها و پيشنهادت را نديدم. تا جاييکه من شيندم بيانيه ها خوب بوده است اما مشعل خلاصه بيانيه ها را نشر نکرد. قرار شينده گی ها در مورد انتخاب رهبری اروپايی نهضت بين اعضای آن اختلاف و نارضايتی وجود دارد. نهضت فراگير طرفدار وحدت واقعی است و ديگران هم از وحدت و اتحاد حرف می زنند. از جمله حزب متحد ملی افغانستان خود را طرفدار اتحاد و وحدت می داند. پس سوال است که چرا امور وحدت نه تنها پيش نمی رود بلکه پس می رود؟ من به نظر سايت پندار (محترم عظيم بابک) موفق هستم که در هر دو طرف موافقين و مخالفين اتحاد و وحدت وجود دارند. حزب متحد ملی در اعلاميه مورخ 13 جولای 2007 خود محترم نوراحمد نور و شفيق الله توده يی و محمد ولی زيارمل را مقصر می داند و پافشاری دارد که آنها وحددت نمی خواهند، مانع هستند و کار شکنی می کنند. اما توضيح نمی دهد که چرا محترم نور احمد نور و شفيق الله توده يی و محمد ولی زيارمل مخالف مذاگره و اتحاد يا وحدت با حزب متحد ملی هستند؟ حتما آنها دلايل دارند و از جمله شايد به صداقت حزب متحد ملی عقيده نداشته باشند. حتما دلايل را خود شان خواهند گفت. هم چنين اعلاميه واضح نمی سازد که در حزب متحد ملی کی ها مخالف جريان اتحاد و وحدت با نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان هستند؟

اتحاد نيروها و وحدت آنها را اکثريت صفوف می خواهند، بايد فشار وارد کرد که اين کار شود.

در همين عرصه من چند پيشنهاد جدی دارم.

  آيا حزب متحد ملی حاضر است در هر کجا ( غير از خانه محترم نورالحق علومی) و در هر زمان با نمايندگان نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان در يکی از کشورهای اروپايی ملاقات کند؟ اگر است در سايت خود اعلام کند.

  آيا نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان حاضر است که پيشنهاد سايت پندار ( محترم عظيم بابک) را بپذيرد و محترم کاوه کارمل را که طرفدار وحدت است معرفی کند؟ اگر با پيشنهاد محترم بابک موافق هستند، در سايت خود اعلام کنند.

  از اعلاميه حزب متحد ملی معلوم می شود که محترم شفيق الله توده يی نماينده خود را محترم محمد ولی زيارمل را معرفی کرده است ، آيا او حاضر است که به جای محترم محمد ولی زيارمل محترم کاوه کارمل را قبول کند؟

  خوب است که در وقت مذاگره از هر دو طرف چند چند نفر به عنوان ناظر دعوت شوند. اگر هر دو طرف با اين نظر موافق باشند، مواضع خود را روشن بسازند.

تاريخ و محل بعدی مذاگره هر چه زود تر اعلام شود. جناب دوکتور محمد سليم مجاز و يا جناب عظيم بابک و يا ديگر خير خواهان نهضت فراگير و حزب متحد ملی پای خود را پيش بگذارند و ابتکار کنند تاريخ و محل داير شدن ملاقات بين نهضت فراگير و حزب متحد ملی را در يکی از کشور های اروپايی ترتيب دهند و اعلام کنند نبايد به مخالفين وحدت در هر دو طرف موقع داد که خرابکاری کنند.

با احترام

کريم خيبر سابق معلم ليسه حبيبيه


جنگ زرگری

از چند ماه به اینطرف یک نوع جنگ زرگری بالای مسایل شکلی و فروعات بین نهضت فراگیر و حزب متحد ملی در جریان است . آنها از طرح مسایل اساسی و بنیادی طفره میروند. آنها از تمرکز توجه و تلاش برای حل و فصل موانع واقعی وحدت اجتناب می کنند. شاید کلید این معمی در پیروزی های غیر مترقبه و چشمگیر پلان وحدت جنرال غلام محمد نهفته باشد


پس از آنکه در فاروم پنداراطلاعيهء حزب متحد ملي افغانستان نشرگرديد ، موجی از نوشته ها و پیامهای نگارنده گان مستعار به میل فاروم سرازیر گرديد ند که بیا نگر تمایل و تلاش گسترده برای تامین وحدت بین نهضت فراگیر و حزب متحد ملی است. اکثر نگارنده گان نامه ها ، اعضای نهضت و معدودی از آنها اعضای متحد ملی اند.بنابر اطلاعات موثق ما حقيقت نشست غیر مترقبهء اخیر بکلی تحریف گردیده است. هیات رهبری اروپایی نهضت در برابر اعضای سازمان اروپایی خود مکلف به ارایهء پاسخ سریع ، شفاف و حقیقی درین از رابطه است. چنین جلسه ای نه در آجندای کاری شورای اروپایی نهضت گنجانیده شده بود و نه جز برنامه سفر های اروپايي محترم علومی بود .

نگارنده گان مستعار در نامه های خود آنرا ابتکار شخصی دو جنرال قبلی دوران حاکمیت ح.د.خ. ا ، محمد شفیع و محمد عارف صخره خوانده اند.ضیافت در منزل محترم نورالحق علومی در آخرین دقایق مطرح گرديد و آنهم زمانیکه محترم افضل لودین با تدویر جلسه در منزل خود مخالفت کرده است.محترم نوراحمد نور اصلا از جریان اطلاع قبلی نداشت.

بعضی از نگارنده ها این پرسش را مطرح میکنند که چرا محترم علومی جانب تفاهم را در اروپا جستجو میکند ، در حالیکه رهبری نهضت و طیف وسیع از سازمانهای آن در داخل کشور وجود دارند.

چرا رهبری اروپایی نهضت در مذاکرات به عنوان جانب اصلی مذاکرات و توافقات عمل میکند ، مگر شورای مرکزی نهضت در اروپاست؟

آیا واقعا محترم نوراحمد نور ازین مذاکرات اطلاع قبلی داشته است؟ آیا رهبری متحد ملی با نادیده انگاشتن رهبری نهضت در کابل میخواهد عمدا جریان وحدت را به بن بست بکشاند.

این نکات عمدهء پیامهای ارسالی اخیر بود. نگارنده ای باذکر نام اصلی خود از تارنمای پندار خواسته است تا این مطلب را به اطلاع رهبری نهضت و متحد ملی برسانیم که درین اواخر شخصیتهای معین و متنفذ در درون تشکیلات موءقت حزب وطن به رهبری محترم پیوستون زگنالهای آماده گی برای تفاهم را به برخی از فعالین نهضت اظهار داشته اند .درین راستا نقش هماهنگ کنندهء محترمه دوکتور فتانه نجیب همسر شهید نجیب الله ومحترم کاوه کارمل عضو رهبری اروپایی نهضت نیز برجسته میگردد.ازینرو در روند تفاهم و وحدت بعدی دیگر تنها دوحزب مطرح نیستند.

تارنما و فاروم پندار


نجيب الله عظيمی

موج نوپيدای وحدتخواهی ما را به سمت اتحاد واقعی میبرد


در قطعنامه کنفرانس اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان تاريخي 30 ژوين احکام ذیل به تصویب رسیده اند:

١: گزارش هـئيت اجرائیه مؤقت شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان به کنفرانس اروپائی نهـضت تائيد است.

٢: همه اعضا و سازمان‌های نـهـضـت فراگير در اروپا بـيشـتريـن تلاش خود را در امر گسترش و فـشردگی صفوف نـهـضـت و رشد دموکراسی درون نـهـضـت و هرچه فراگيرتر شدن آن متمرکز نمايند. تداوم و موثريت مبارزه ما با پيوستن جوانان به صفوف نهضت پيوند ناگستنی دارد، از اين رو به پيش کشيدن آنها توجه بيشتر کرد.

٣: توجه بـيشتر به آمـوزش عـميق‌تـر خـطوط فکری ، برنـامه و ساير اسناد پايه‌ای نـهـضـت و هم‌چنين ارتـقا سطح آگاهی اعضای نهضت از دانش، تاريخ و فرهنگ بشری شود. برگزاری سيمنارها و نشست‌های پالتاکی و براه انداختن تارنمای انترنتی که در آن آزادی انديشه و اخلاق مباحثات رعايت شود، سازماندهی کردد.

٤: مساعی بـيشـتر در امر ايجاد، تـقويت و پشتيبانی از سازمان‌هـای اجتماعی و بنيادهـای فـرهنگی شـود و از مساعی اتـحاديـه‌های مهاجـران حمايت همه جانبـه به عمل آيد.

۵: به امر گـفتگوهای سازنـده و ايجـاد فضای تـفاهم، هـمکاری و اتـحاد با سايـر نـيروهای سياسی و شخـصيت‌های مستـقـل بر اساس اصول مطروحه در برنامه نـهـضـت و اسناد پايـه‌ای آن تـوجه بـيشترصورت گيرد.

٦ : کنفرانس به هيأت رييسه شورای اروپايي وظيفه ميدهد که تمام پيشنهادات و انتقادات سازنده کنفرانس تاريخي 9 و 30 ژوين 2007 را ارزيابي و پلان مشخص کاری در زمينه تطبيق آن تهيه نمايد.


به تاریخ 30 جولای اعضای نهضت و هواداران نهضت حق خواهند داشت از مقام هییت رییسه نوین بپرسند که در ظرف یکماه، آنمقام در عرصه تحقق احکام فوق چه اجراات لازم را در عمل پیاده ساخته اند.


سلام و احترامات خویش را خدمت شما دانشمند و دلسوز به جنبش چپ دموکراتیک افغانستان از صمیم قلب تقدیم میدارم ! استاد محترم مجاز صاحب ! تقریبآ بیش از دوسال است که یکی از علاقمندان و خوانندهء سایت نهایت وزین شما ( اخبار افغانستان ) میباشم ، در این دو سال گذاشته مطالب نهایت با اهمیت برای کشور عزیز ما افغانستان و بخصوص برای جنبش چپ دموکراتیک در این سایت مطالعه نمودم که بیانگر صداقت و وطن دوستی شما در مقابل وطن عزیزما و احیایهء وحدت مجدد حزب وطن ( ح.د.خ.ا ) بوده و تا اکنون به چنین روحیهء طبعی شما دوام دارد .

استاد گرامی ! تبادل نظریات ، پیشنهادات و حتی انتقادات درسال گذاشته (2006 ) در سایت شما و درسایر سایتها مربوط به چپ خارج از مرض، شاهد انبو ده که اکثریت مطلق اعضای حزب وطن ( ح.د.خ.ا) در هیچ کدام یکی از گروپها و سازمانهای جدیدالتسیس که بعد از سقوط ننگین حاکمیت ان حزب بوجود امده اند ، نتنها عضویت ندارند بلکه مخالفان جدی با چنین فرکسونبازیها ، خود خواه هیها و یکتازیها بوده و میاشند . اگر چنین نیست ، پس چرا انها به کمبود اعضا مواجه هستند ؟! . باید علاوه کرد که امروز نمیتوان در چشم کسی خاک پاشید و یا حقیقت را از دیگران پنهان کرد ، اینست یک حقیقت اگرچه تلخ هم است .

بخاطر رفع چنین کمبودیها برای جنبش چپ دموکراتیک و وطنپرست، پیشنهادات بسیار سالم و سازنده توسط اعضای صادق و وفادار به ارمانهای والای مردم رنجدیه ما در جریان 15 سال اخیر ارایه شده است ، البته با تآسف باید گفت که یکتعداد مبتکران فرکسیونها در مقابل چنین پشنهادات ، بطور مثال وحدت مجدد حزب و جنبش چپ نتنها پاسخ مثبت نگفتند بلکه چنین پیشنهادات را که اهمیت حیاتی برای چپ و وطنداشت به تمسخور گرفتند که مثال انکار نپذیر انرا در دو اعلامیهء اخیر دو فرکسیون ، حزب متحد ملی و نهضت فراگیر بساده گی میتوان دریافت . مجاز صاحب محترم ! نیمخواهم وقت گرانبهای شما را بیمورد ضایع سازم ، بخاطر رسیدن به ارزوی پاک و وطنی ( وحدت مجدد )هریک از اعضای حزب گلگونکفن ما دو پیشنهاد خلاصه را قرار ذیل تقدیم مینمایم :

1 _ ایجاد هرچه زودتر یک کمسیون مستقل ، بیطرف و فارغ از اعضای رهبری گروپها و سازمانهای موجود در داخل و خارج از کشور ،بخاطر تدویر گنگرهء وحدت در افغانستان .

2 _ تصامیم کمسیون باید بدون جروبحث قابل پذیریش برای هر عضو صادق و وحدت طلب باشد . تشکر از توجه شما ،

نور


نامه سر کشاده به رفیق محترم جلیل پرشور

رفیق عزیز سهم گیری فعالانه شما در بهبود دموکراسی در داخل احزاب سیاسی ترقی خواه بسیار ارزنده و قابل قدر ارزیابی شده ،می شود و خواهد شد. لطفا تلاشهای تان رادرین عرصه ها قهرمانانه دوباره از سر گیرید.


خلاصه نوشته پشتون دژ

استاد گرامی با تاسف بايد گفت که نه ميتوان شماری از سايت هایی که خود را مترقی می پندارند در زمره منابع نشراتی وخبری ديگر انديش , مترقی , خيرخواـ دانست بلکه انها فاقد ارزشهای سازنده گی ــ و استقلاليت بوده با حملات واتهامات افراطی مانع پخش عقايد مخالف , وبيان حقيقت ميباشند!!

اگر به سير نشرات ومطالب انها توجه فرمايند جز پخش مضامين تخريش کننده ــ فاقد ارزش ــ از وصول ويقين فرسنگهار فاصله دارند . ازميوه های تلخی که در سايت دارند باعث تخريش ذهنيتهای کثير ی از ديگر انديشان گرديده که مثال های چندی درين عرصه عرضه ميکنم !

پخش ونشر سياه قلمی های مليتگران مليت وزبان ستيز ؟ , توزيع , پخش مطالب مضحک غربی؟ و در مقابل ستيزه جوی ــ شمشير کشی و وارد نمودن اتهام . توهين .تحقير به انعده از نظر پردازان وموشگافان که سايت حقيقت و وزين اخبار افغانستان برای شان مساعد نموده در حاليکه اکثر منابع نشراتی مترقی با سقوط مرگبار در لجنزار مخالفتها وشمشير کشيها مشغول بوده وکتمان حقيقت وحقانيت مينمايند!

در جريان جلسات نهضت .ف .ت .د سايت اخبار افغانستان با درک پذيرا پخش نظريات . سوالات . وپيشنهادات روشنگران گرديد وچون ستاره درخشنده حقيقت را به توجه علاقمندان رسانيد .

{ رهبران کلاسيک ازمون شده بار ديگر با مريضی های قبلی خود داخل حلقه حلال بزکشی گرديده واز سلاح کهنه هنوز که هنوز است استفاده و همه ــ گندم نما جو ميفروشند ــ بنآ تن چند با شکوه وگله وناراحتی از اين رنگ بازيها ورنگ فروشيها جسته وخيزان مطالب از سايت شما پخش نموده که تعداد به غضب ــ شتاب ــ وقهر گرداننده گان سايت های شناخته شده مبتلا گرديده امر ترور اينجانب .اقای غشتلی افغان .وم .يعقوب گرديزی از جانب وکيل سلطنت صادر گرديده وهريک انتظار روز جزا را داريم!!! کجای سوال نامه اين کمترين عالم به کودنی ماند که دماغ برخی را رنجانده (؟)

خوب چون سنگ صبور قضاوت را به حقبين نهاد چون از اصول همه اگاه باشد و عاجزانه وبدون ارايش دونظر را به ارتباط پروسه وحدت پيش نموده اميد اقبال نشر وپذيرش را پيداکند !

۱ــ طوريکه مشاهده گرديده عناصر شناخته شده که ماهرانه از ميتود های استخباراتی کار گرفته گاه از طريق رسانه های خودی وگاه ازغير پرازيد وزهر پاشی نموده وخود ظاهرأ در صف وحدت طلبان قرار دارند (؟) بايست کنار زده شوند .

۲ــ عمدآ غرض انجام وتنظيم سالم پروسه وحدت از افراد مستقل , خبير , اگاه , بادرگ , بادرد , رسالتمند , ازمون شده , دانشمند , وغير وابسته به جزاير و فرکسيونها ی حزبی دعوت گردد و کميسون با صلاحيت از اين رفقا تشکيل گردد وپروسه نه تنها اين دوجزاير بلکه سايرين نيز دعوت گردند .

< پشتون دژ>


نامه محترم جلال بایانی از طریق www.BitaWeb.com به سایت ما رسید که آنرا به سایت وزین وزیبای پندار جهت نشر در فاروم آنها فرستادیم. ما به دلایل ذیل از نشر آن اجتناب نمودیم:

-1 این صفحه تخصیص داده شده است به پیشنهادات به مقامات رهبری نوین شورای اروپایی نهضت فراگیر. نوشته محترم بایانی چنین خصوصیت را نداشت.

2-این صفحه فاروم نیست .

3-شمشیر کشی های آقایان زرنگار و بایانی و پایداری در مورد نوشتن این نوع مطالب دشنام گونه وتهدید ، برای تامین وحدت مجدد نیرو های ترقی خواه زیانبار است.

4- از نقطه نظر حقوقی چون نامهای زرنگار و بایانی نام های مستعار اند محکمه حرف های هیچیک را نخواهد شنید اما هرگاه یکی از طرفین یک شخصیت واقعی مانند محترم سلطان علی کشتمند یا محترم نور احمد نور را تحقیر و توهین نماید.محکمه آنرا جدی خواهد گرفت درآن حالت ما و سایت www.BitaWeb.com برای کشف هویت متخلف با محکمه همکاری خواهیم کرد.

با احترام اخبار افغانستان


ادامه جنگ زرگری ،پیچیدن بالای مسایل کوچک و فرعی و عدم پیشنهادات مشخص بمنظور برون رفت ازین بنبست کوچک

هیات ريیسه شورای اروپايي نهضت فراگیر
اطلاعیه هیات ريیسه شورای اروپايي نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان
21 ماه جولای 2007

هیات ريیسه شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان در جلسه مورخ19 ماه جولای خویش به استماع گزارش رفقا محمد عارف صخره وفضل احمد طغیان در باره دیدار با محترم علومی رئیس حزب متحد ملی پرداخته ونتیجتاً به اطلاع همه دوستان ،رفقا وعلاقمندان وحدت ویکپارچگی جنبش داد خواهانه افغانستان می رساند که شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان به قلم رئیس آن محترم یاسین بیدار اطلاعیه ای رابه تاریخ 13 ماه جولای در سایت مهربه نشر رسانیده که در آن نه تنها واقعیت وارونه ارائه گردیده بلکه موضوع با اهمیت مذاکرات سیاسی به طور سطحی ویک جانبه مورد ارزیابی قرار گرفته است.در ورای این اطلاعیه تلاش فرار به جلو وملامت سازی دیگران قبل از اینکه خودشان با دلایل منطقی مورد ملامت قرار گیرند به صراحت به مشاهده میرسد.

اولاً باید گفت که مذاکره بین نیروهای سیاسی از راههای شناخته شده اصولی صورت میگیرد.دیداری که قرار بود بین محترم علومی ودو سه تن از اعضای رهبری اروپائی نهضت فراگیر به وساطت محترم شفیع قادری صورت گیرد به معنی واقعی کلمه مذاکرات سیاسی نبوده است زیرا در رهبری هیچ یک از احزاب هردو طرف موضوع مذاکره مورد ارزیابی وتصویب قرار نگرفته است. هر دیداری را نباید مذاکره دانست. مذاکره آن است که قبلاً هیات های تعین شده از جانب هردو سازمان(نهضت وحزب متحد ملی) با آجندای مشخص، با ترکیب هیات های معین وبا تعیين محل مذاکره انجام دادند.

ثانیاً باید گفت که نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان نه تنها در سطح اسناد پایه ای خود ضرورت اتحاد ، وحدت عمل وبالاخره وحدت سازمانی نیروهای همفکر وهمسو را بار ها وبا تاکید وبا استدلال مطرح ساخته است بلکه در طول موجودیت خود با عده زیادی از نیروهای وطن پرست، ترقی خواه وآزادی دوست با صداقت وپیگیری به مذاکره صادقانه،واقع بینانه و دلسوزانه به حال مردم وجنبشهای ترقی خواهانه پرداخته است که این بر کسی پوشیده نیست.چنانچه ما مذاکرات را با روحیه باز وصادقانه وبا متانت وتواضع کامل با حزب متحد ملی انجام دادیم.

اطلاعیه اخیر شورای اروپائی حزب متحد ملی ما را وامیدارد که یک بار دیگر این دوستان خود را به بردباری ، واقع نگری وکمی تواضع دعوت کنیم وهمچنان ما را دربرابر این اجبار قرار میدهد که علیرغم میل مابرای حفظ فضای تفاهم، درقبال قلب واقعیت سکوت نکنیم وبناً موارد ذیل را تذکر میدهیم:

1- ترکیب هیاتی راکه بنام هیات شورای اروپائی نهضت متشکل از رفقا:شفیق الله توده يي،محمد عارف صخره، فضل احمد طغیان و حبیب منگل در اطلاعیه آمده است هیچ ارگان رهبری نهضت فراگیر در اروپا تعیين نکرده است. بعد از تفاهماتی که بین محترم شفیع قادری ورفیق محمد عارف صخره در جهت دیدار با محترم علومی صورت گرفت، رفیق شفیق الله توده يي در جریان قرارداده شد وموافقت ایشان در مورد دیداررفقا صخره وطغیان با محترم علومی اعلام گردید. رفیق ولی محمدزیارمل عضو هيأت اجراييه شورای اروپايي و رييس شورای کشور هالند نهضت فراگیربنابر پيشنهاد رفیق فضل احمد طغیان جهت شرکت در این دیدارعازم محل گردید.

2- نه تنها فیصله به عمل نیامده بود که دیدار در منزل محترم علومی صورت گیرد بلکه از جانب رفقای متذکره مربوط به نهضت مطرح شده بود که دیدار در منزل محترم علومی صورت نگیرد (که برای این مطلب دلایل فراوانی وجود داشت که در اینجا طرح آن ضرور نیست). وبه همین علت مشخص هم بود که منزل محترم علی احمد صارم برای دیدارازجانب هردو طرف تعیين شده بود و الی چه ضرورتی میتوانست وجود داشته باشد که رفقا از هالند به آلمان به منزل محترم علی احمد صارم بروند تا دوباره به هالند به منزل محترم علومی برگردند. ببین تفاوت ره زکجاست تا به کجا!

واما درباره دیدار در منزل محترم افضل لودین قضیه عکس آن است که در اطلاعیه شورای اروپائی حزب متحد ملی آمده است.

ادعای اینکه سلسله مذاکرات در نتیجه در گذشت زنده ياد محمود بریالی ومصروفیتهای دوستان نهضت برای تشکل مجدد دوستان عملاً به تعویق افتیده بود برای ما طرحی جدی نیست ونباید باعث ایجاد توهم وابهام گردد؛ در اسناد مختلف نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان درمورد اینکه چگونه حزب متحد ملی مذاکرات را دچار رکود ساخت به تفصیل وبا صراحت توضیح داده شده است.

در اطلاعیه شورای اروپائی حزب متحد ملی گذشته از قلب واقعیت ها، حدس وگمانها واتهام زنی های آشکار وبی مورد وبی پایه وجود دارد ؛از قبیل: از قرار معلوم محترم توده ای به عوض خود محترم ولی زیارمل را به دستورمحترم نور احمد نور وشخص خودش فرستاده بود که نمایندگان شان فراتر قدم نگذارند وبه منزل محترم علومی نروند(!؟)

وبعد از تماسهای تلفونی با محترم شفیق الله توده ای ومحترم نور احمد نوربلاخره پیشبرد مذاکرات را سبوتاژ کردند(!؟)(هیچگونه تماس تلفونی از همان محل نه تنها با رفیق توده يي بلکه وبطریق اولی با هیچ رفیق دیگری صورت نگرفته است.) ...محترم ولی زیارمل که احتمالا از صلاحیت بیشتر برخوردار بودوغیره

باید صراحت داد که نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان دارای اساسنامه وتشکیلات مدرن ومبتنی بر عملکرد دموکراتیک بوده وافراد تنها از آن صلاحیتی برخوردار اند که اساسنامه برای شان در نظر گرفته است.درین جاهیچ گونه از قرار معلوم ویا نا معلومی نمیتواند جای اصول را بگیرد.و هیچ گونه احتمالاً نمیتواند صلاحیت بیشتری برای افراد بدهد.

رفقا ودوستان گرامی!ما معتقد هستیم که مواردی مانند آنچه جواب آن را در بالا ملاحظه فرمودید نباید بسیار بزرگ ساخته شده و وسیله تبلیغ قرار گیرد. چنین مواردی احتمالاً میتواند در روال عادی کار سر بزند .نباید غیر عمده را عمده ساخت و دقیقاً بر پایه همین دید بود که ما نخواستیم درین مدت علیرغم خلف وعده طرف مقابل آن را در ملاٌ عام مطرح بسازیم ولی اینک دوستان ما در حزب متحد ملی مارا مجبور ساختند از حق دفاع از خود ما واز حقیقت استفاده کنیم.

امید وار هستیم جنبش چپ افغانستان بتواند از سطح کنونی فراتر رفته و سیر ارتقائی را در جهت طرح مسائل بزرگ مربوط به سرنوشت رقت بار مردم افغانستان با دید وسیع وسعه صدربپیماید.

هیات ريیسه شورای اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان.


 

 

نماینده گان کمیسون تفاهم نهضت فراگیر ازپروسه تفاهم ووحدت طفره میروند !

 

 

نوشته:محمد ابراهیم سکندری

 

ضمیرو وجدانم درشور وتلاطم است ، اعصابم نا آرام است، ضربان قلبم هرلحظه تند تر میشود ، ولی در این لحظات هم عقلم براحساساتم حاکم است، باید تصریح نمایم هر آنچه راکه می نویسم بحُکم شرف و وجدانم است ، نه ملحوظات سلیقوی  که ممکن بعضی ها به آن رنگ ومعنی دلخواۀ شانرا بدهند،آنچه مرا بیشتر در این نوشتارتحرک بیشتر میبخشدمنافع علیای ملی و حکم وجدان است . واینجانب به عنوان عضو کمیسون تفاهم شورای اروپائی از جریان اولین نشست ها الی  فعلأ که آخرین نشست بتاریخ ١٢ جولای ٢٠٠٧ قرار بود تدویر یابدبصورت مستقیم ویا غیر مستقیم حضور داشتم . ومیخواهم پیرامون این پروسه بعد از تأسیس حزب متحد ملی افغانستان شما رفقا را درجریان قرار دهیم .  

  بتاريخ ٣١ ماه اسد  سال ١٣٨٢  مطابق اگست سال ٢٠٠٣ ميلادی حزب متحد ملی افغا نستان طی اجلاس مو سسان که متشکل ازاعضای سابق حزب وطن, روشنفکران, علما و روحانيون وطندوست , شخصيتهای  ملی و متنفذين اقوام و قبايل از سراسرکشوربود در  شهر کابل رسما  اعلام موجوديت نمود و به اسرع وقت ا زحمايت عده زيادی ا ز روشنفکران و نيرو های طرفدار صلح, دموکراسی, عدالت وترقی اجتماعی افغا نستان بر خور دار گرديد وتوانست با ارائه طرح های سازنده جهت بهبود وضع سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و نظامی کشور درسطح ملی وبین المللی ازاتوریته وجایگاه خاص برخوردار گردد.

 فهم حزب متحد ملی افغا نستان در پر تو خط فکری آن که مسير حرکت آنرا می سازد آنست که اين ساز مان ديگر جايگاه و سنگر مطمین همه وطنپرستان و هواداران راه دموکراسی و عدالت اجتماعی , در کشور ما  خواهد بود. و بهمين منظور همه را صادقانه بدانسو دعوت مينمايد و دست دوستی و صميميت را  برای همه افغا نها ی وطندوست و ساز مانهای که جهت  تحقق  اهداف ياد شده مبارزه  مينمايند دراز نموده وآ ماده است که با داشتن وجوه مشترک با چنين نهاد ها مساله همکاری با ايشان را از ائتلاف تا  وحدت ساز مانی مورد مطالعه قرار دهد

ازآنجایکه بعد ازسال ١٣٧١حزب وطن ازلحاظ ساختار تشکیلاتی ، متلاشی گردید واعضای آن درترکیب حلقات  به جزایرً مختلف وبا طرز دید مختلف پراگنده گردیدند ، حزب متحد ملی افغانستان درگام نخست غرض متشکل ساختن خانوادۀ متلاشی شدۀ حزب وطن کمیسون با صلاحیت تفاهم را بعد ازایجاد شورای اروپائی درسطح اروپا انتخاب و توظیف نمود ، تا باشد زمینه های عملی کار را درجهت تفاهم با این جزایرً جستجو و با سازمان های همسو تا سر حد تشکيل سازمان واحد تفاهم نماید.

جا داشت که تمام جزایر،گروه ها وشخصیت های سیاسی سابق مربوط به حزب وطن حمایت وپشتیبانی خویشرا ازاین حزب نو بنیاد که علم به خاک افتاده رهروان راه آزادی،عدالت وترقی را به جسارت واستطاعت تام در فراز کشور درحالت خاص استبداد بنیاد گرایئ برافراشت ،اعلام مینمودند . اما متاسفانه با مخالفت صریح وواکنش خصمانه حلقات افراطی راست وبعضی حلقات روشنفکردر تحت تأثیر خود خواهی ها وسایر امراض روشنفکرانه بخصوص آنانیکه مخالف حضورنیروهای ملی،دیمو کرات وترقی پسنددرجامعه بودندروبرو شد.   

کمیسون تفاهم شورای اروپائی  در اولین نشست خویش مصمم گردید تا کار تفاهم را ازنهضت میهنی آغاز نماید .  

کمیسون تفاهم شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان به تاریخهای ٢٧ می سال ٢٠٠٥ ونهم سپتمبر سال ٢٠٠٥   با رهبری نهضت میهنی افغانستان که اکثریت اعضا ورهبری آنرا رفقای دیروز ما تشکیل میداد  نشست های را سازماندهی نمودند ، درنشست های که صورت گرفت  توجه به اوضاع سیاسی افغانستان بر ضرورت تشریک مساعی و وحدت سازمانی تاکید گردید و در موارد آتی  توافق صورت گرفت:

١- ایجاد کمیسون مشترک تشریک مساعی : کمیسون دارای وظایف ذیل میباشد .

- : بررسی زمینه ها ، اشکال وشیوه های وحدت عمل .

- : تهیه وتدوین اسناد اساسی کنگره .

- : تهیه طرز العمل انتخابات برای کنگره

- نظارت برجریان انتخابات برای  کنگره

٢- دعوت وتدویر کنگره واحد در داخل کشور به منظور تصویب اسناد اساسی ومسایل تشکیلاتی  .

کمیسون های تفاهم حزب متحد ملی افغانستان و نهضت میهنی نتوانست درجریان بیش ازسه ماه درجهت عملی نمودن یکی ازمواد توافق شده نشست مورخ ٢٧ ماه می سال ٢٠٠٥ گام های عملی بردارند ، زیراوقتی مساله تشکيل سازمان واحد از يک يا چند سازمان  مما ثل مطرح ميگردد مساله از ميان بر داشتن تفاوتهای نظر و دوگانگی ها و واحد ساختن مسايل فکری و انديشوی بر جستگی کسب ميکند. فراموش نکنيم که حزب تجمع وتشکل آگاهانه افراد در گرد  انديشه ها و برای تطبيق و يا دسترسی به اهداف سياسی و اجتماعی است. به اين سبب قبل ازآنکه مساله تشکل مطرح بحث قرار گيرد پای تفکر در ميان می آيد.روی همين ملحوظ است که برای تاسيس حزب واحد بايد اول فکر و انديشه را واحد ساخت يعنی حزب واحد فکر واحد. بر مبنای همين درک از زندگی و سياست است که کمیسون تفاهم شورای اروپائی پیشنهاد مجدد نشست را غرض تدوین دیدگاه ومبانی فکری واحد با کمیسون تفاهم نهضت میهنی نمود وبتاریخ نهم سپتمبر سال٢٠٠٥ این نشست درهالند صورت گرفت و درموارد آتی فیصله گردید:

 

- تنظیم اصول کلی خط فکری به مثابه بنیاد وحدت سازمانی وتشکیلاتی .

- تشکیل کمیسون تشریک مساعی وحدت سازمانی درتمام سطوح .

 

همچنان  کمیسیون رفقا  محمد یاسین بیدار رئیس شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان و حبیب منگل نمایندۀ نهضت میهنی  راموظف نمود تا طرح خطوط فکری وحدت سازمانی را تدوین و به جلسه بعدی کمیسیون ا رائه نمایند. اگرچه بعد ازمدت کوتاه نظریات حزب متحد ملی افغانستان ونهضت میهنی جهت تدوین خط فکری دربین اعضای کمیسون تبادله گردید ، ولی نشستی که به منظور توحید وتکمیل این خط فکری تدویر می یافت الی نهم ماه نوامبر سال ٢٠٠٦ به تعویق افتاد که علت اساسی این تأخیر مصروفیت رفقای نهضت میهنی بخاطر تأسیس نهضت فراگیر ودیموکراسی  درافغانستان وثبت وراجستر آن حزب بود، با وجود تأکید کمیسون تفاهم شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان بخاطر ادامه کار کمیسون مشترک ، نماینده گان نهضت میهنی ازتأمین تماس ونشست های تفاهماتی ابأ ورزیده وطفره رفتند.

تغیر نام نهضت میهنی به نهضت فراگیر دیموکراسی وترقی ، هیچ گونه تغیری درطرز دید حزب متحد ملی افغانستان و کمیسون تفاهم شورای اروپائی آن وارد نکرده کمافی سابق کمیسون تفاهم شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان به وساطت محترمین ، فرید سیاووش و ابراهیم سکندری اعضای شورای عالی حزب متحد ملی افغانستان  ومحترم طلا پامیر ازجمله کادرهای سابق حزب دیموکراتیک خلق افغانستان بتاریخ نهم نوامبر سال٢٠٠٦  با کمیسون تفاهم نهضت فراگیر درکشورهالند نشستی را تدارک نمودند .

دراین نشست دررابطه به دیدگاه ومبانی فکری که ازطریق هردو کمیسون تهیه وترتیب گردیده بود ، بحث و دربعضی موارد با تفاهم همدیگرتغیرات ضروری را وارد نمودند . کمیسون مشترک فیصله نمود که این طرح ضمیمهً یک پیشنهاد واحد به هیأت رهبری هردو حزب درافغانستان غرض نهائی شدن  و ایجاد کمیسون واحد ازهردو حزب ، ارسال وبعد ازتکمیل آن ازطرف رهبری هردو حزب ، دریک زمان زیر یک پوشش خبری درسایت های مهر ومشعل نشر گردد . برای مشاهده متن پیشنهاد و دیدگاه ومبانی فکری ، تفاهم شده کمیسون مشترک در اروپا ( اینجا را کلیک کنید )

شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان تمام اسناد را ضمیمه پیشنهاد به رهبری حزب متحد ملی افغانستان به کابل ارسال نمود .

بتاریخ یازدهم نوامبر سال ٢٠٠٦  هیأت اجرائیه حزب متحد ملی افغانستان جهت بررسی پیشنهاد واصله کمیسون شورای اروپائی حزب تدویر جلسه نموده و کمیسونی را متشکل از محترم میاگل خالد و محترمه ثریا پرلیکا معاونین حزب ومحترم انجنیر بهادر مسوُول شعبه تشکیلات حزب متحد ملی افغانستان غرض پیشبرد کار با کمیسون نهضت فراگیر  انتخاب وتوظیف نمودند.

بتاریخ دوازدهم نوامبر ٢٠٠٦ محترم میاگل خالد ، محترمه ثریا پرلیکا و محترم انجنیر بهادر نزد محترم شیربزرگر رهبرنهضت فراگیر درمنزل ایشان رفته  ، پیام حزب وفیصله جلسه هیأت اجرائیه حزب متحد ملی افغانستان را به آگاهی ایشان رسانیدند .

محترم بزرگر از طرح ارائه شده حمایت نموده ، اظهارعقیده نمودند که دراولین فرُصت ممکن کمیسونی را به حزب متحد ملی افغانستان معرفی مینمایند .    

بعد ازگذشت زمان سه روز یعنی پانزدهم نوامبر محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان کمیسون را مجددأ وظیفه داد تا ذریعه تیلفون با محترم شیربزرگر داخل تماس شده ودرمورد معرفی کمیسون از ایشان طالب معلومات گردند و همچنان تعدیلات را که حزب متحد ملی افغانستان درمتن وارد نموده  با محترم بزرگر درمیان بگزارند، تعدیلات ازطرف محترم بزرگر بجا خوانده شد ، اظهار نمود که عنقریب کمیسون را معرفی خواهند نمود . بعد ازگذشت یکروز کمیسون حزب متحد ملی افغانستان به دفتر نهضت فراگیر مراجعه وطالب معلومات گردیدند که بعد ازملاقات با محترم شیربزرگر ، محترم سلیمان کامجو ،محترم سپاهی ، بازهم جواب شان این بود که کمیسون حزب متحد ملی افغانستان برای مدت نامعلوم دیگرباید انتظار بکشد تا مشوره های لازم مرکز نهضت فراگیر بارهبران شان در اروپا صورت گیرد. یعنی اینکه مرکز نهضت درکابل درعرصه اتحاد ووحدت خانواده حزب وطن صلاحیت اجرایئویئ ندارد

درست درهمان روز مصوبه جلسه موسسان نهضت فراگیر با دیدگاه ومبانی فکری ازطریق سایت مشعل بدون مشوره با کمیسون تفاهم شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان که باید بعد ازتعدیلات  مراکز هردو حزب  تصویب میگردید، صرف با ازدیاد تعدیلات یک جانبه نهضت فراگیر نشر گردید .

شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان بعد ازنشر یکجانبه دیدگاه ومبانی فکری که در متن آن از تعدیلات که حزب متحدملی واردنموده بود تذکری نبود وبدون استیذان مراکز هردوحزب به نشر رسیده ، سعی نمود تا با اعضای کمیسون نهضت فراگیر داخل تماس شوند ، مگر متاسفانه شورای اروپائی حزب متحد ملی موفق به دریافت محترم توده ئی و محترم حبیب منگل که دراین مورد قبلأ بایشان کمیسون تفاهم شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان به توافق رسیده بود ،نگردید ، وشورای اروپائی در تماس مستقیم با محترم طلا پامیر طالب معلومات گردید ، قرار اظهار محترم طلا پامیر او هم به دریافت رفقا موفق نگردید . کمیسون تفاهم شورای اروپائی به دفتر حزب متحد ملی افغانستان تماس برقرار نموده وموضوع را جهت آگاهی ایشان رسانید . کمیسون تفاهم شورای عالی حزب متحد ملی موضوع نشر دیدگاه ومبانی فکری  را که در سایت مشعل نشر گردیده بود، با محترم شیربزرگر درمیان گذاشت. محترم شیر بزرگر درمورد نشر دیدگاه ومبانی فکری اظهار بی اطلاعی نمود

جالب ومضحک است که سایت مشعل مصوبه موسسان نهضت فراگیر را درمورد تأئید طرح ودیدگاه ومبانی فکری ، دوباره بمثابه طرح پیشکش ودرسایت مشعل به نشر میرسانند . حالانکه همیش طرح جهت تصویب وبه مقام های بالای حزبی تقدیم وارگان بالای بعد ازغور وتعدیل آنرا تصویب کرده بمثابه حکم به منصه اجرا قرار میدهد نه طرح که تا حال درسایت مشعل قابل دسترس است؟  از اجراات کمیسون تفاهم نهضت فراگیر چنین استنباط گردید ، که کمیسون نهضت فراگیر دراروپا از نتایج کار کمیسون تفاهم صرف غرض اهداف مشخص استفادۀ تبلیغاتی کرده وعده از رهروان صدیق راه دیمو کراسی و ترقی راکه توانمندی کار سیاسی واجتماعی را دارند وخواهان فعالیت سیاسی در کشور میباشند در انتظار امروز وفرداگذاشته وعده را اغفال کرده چنین برسانند که گو یا آنها خواهان وحدت واتحاد هستند. شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان ناگزیرگردید تا جهت روشن نمودن اذهان کادرها اطلاعیه را دراین مورد ازطریق سایت وزین مهر به نشر بسپارد . ( اینجا را کلیک کنید

بعد از اخذ ( سند دیدگاه ومبانی فکری مصوب هیأت اجرائیه شورای عالی حزب متحد ملی افغانستان ) ( بخاطر مشاهده این سند اینجا را کلیک کنید )  کمیسون شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان با محترمین شفیق اله توده ئی وحبیب منگل به وساطت محترم طلا پامیر داخل تماس شده و خواهان نشر سند واحد وخبر واحد درسایت های مهر ومشعل گردیدند ،ولی از طرف کمیسون نهضت فراگیر ،چنین اظهار عقیده گردید " که ما سند را درسایت مشعل نشرکرده ا یم وشما هم میتوانید که دیدگاه ومبانی فکری رادرسایت مهر نشر کنید" .

شما خود قضاوت کنید چگونه میتوان یک سند مرامی را درمتن های مختلف  بمثابه سند واحد حزب متحد ملی افغانستان ونهضت فراگیر بدست نشرسپرد ؟ 

همچنان اخیرأشعبه تشکیلات نهضت فراگیربا شتاب زده گی وبدون درک منطقی وسالم از وضع کشورطی مقاله ای  در رابطه به وحدت ویا ایجاد یک حزب واحد با حزب متحد ملی افغانستان پیش شرطی را مبنی برخروج حزب متحد ملی افغانستان ازتشکیل جبهه ملی  گذاشته است.در حالیکه اکثریت کادر های مربوط به نهضت طی مقالات متعدد از تشکیل جبهه ملی استقبال کرده وآنرا یک گام بزرگ ومنطقی برای برون رفت از بحران موجود کشور تلقی کرده اندوهکذاطیف وسعیی گروه ها ی سیاسی اجتماعی،احزاب،سازمانهاونخبگان شامل نیرو های چپ معتدل،روحانیون وطنپرست،آنهایئکه با درنظرداشت تجارب تلخ سه دهه اخیر ومهمتر از همه انتباه منطقی وفراگیری درس بزرگ از آن همه ناعاقبت اندیشی ها اکنون راه سعادت وفلاح مردم را فقط در وحدت ملی ,  سهمگیری بدون تعصب تمام عناصر متشکله جامعه در رهبری واداره کشور جستجو میکنند،تشکیل جبهه ملی را یگانه حرکت منطقی برای نهادینه کردن دیمو کراسی در کشوروزمینه سازی برای رهانیدن جامعه ما از اداره ورهبری سنتی وخان خانی به یک سیستم مدرن جامعه مدنی وپلورالیزم سیاسی که در آن نقش عمده را نماینده گان مورد اعتماد مردم داشته باشدونقش همه اجزای کوچک وبزرگ جامعه در اداره کشور مشهود وتضمین میباشد،میبینند.

بهتر بودشعبه تشکیلات نهضت فراگیر ویا هرشعبه دیگر آن سازمان طرح الترناتیف وعملی را پیشکش میکرد که شامل پروگرام ها و اهداف جبهه ملی نباشد و از طرح های جبهه ملی بیشتر ممثل منافع ملی کشور باشد . وهمچنان توضیح میدادند که تا الحال نهضت فراگیر بخاطر بهبود وضع سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی وتأمین امنیت کشورونجات کشور از بحرانات موجود چه طرح ها وپبشنهادات را پیشکش نموده است ؟

سوال اساسی دراینجا است ، که چرا سایت مشعل چنین یک مقاله بی اساس را بدست نشر میسپارد  ؟

  در حالیکه کمیسون تفاهم شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان ونهضت فراگیر به وساطت محترم شفیع قادری عضو شورای عالی حزب متحد ملی افغانستان ومحترم عارف صخره عضو هیأت رئیسه شورای اروپائی نهضت فراگیر،در تفاهم وبه هدایت رهبری هردو حزب  مصمم گردیده بودندتا  بتاریخ دوازدهم جولای سال ٢٠٠٧ درمنزل محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان در شهر لند خراف کشور هالندنشستی رابرگزارکنندواز مذاکرات مقدماتی نتایج مفید وارزشمندی انتظار میرفت. اشخاص وافرادیکه مخالف وحدت وتفاهم حزب متحد ملی افغانستان ونهضت فراگیر میباشند ، خواستند تا با استفاده ازنشر این یادداشت بمثابه حربه کهنه وفرسوده که دیگر ماهیت آن به همه روشن است ، نشست  راتحت شعاع قرار دهند از آنجا یکه معلوم است حزب متحد ملی افغانستان همیشه توجه خویشرا در تفاهم ونزدیک نمودن جزایر جدا شده ازپیکر حزب وطن بخاطر منافع علیای کشور مبذول داشته ، با علاقمندی این نشست را استقبال کردند .

قراربود دراین نشست ازجانب حزب متحد ملی افغانستان ، درحضورمحترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان .

- محترم یاسین بیدار عضو شورای عالی حزب ورئیس شورای اروپائی

- محترم میر عصمت اله سادات عضو شورای عالی حزب وعضو هیأت رئیسه شورای اروپائی

محترم عبدالقیوم میرزاده عضو شورای عالی حزب وعضو هیأت رئیسه شورای اروپائی 

-محترم محمد ابراهیم سکندری عضو شورای عالی حزب وعضو هیأت رئیسه شورای اروپائی

محترم میر عبداله میر عضو شورای عالی حزب ورئیس شورای هالند

- محترم شفیع قادری عضو شورای عالی حزب

شرکت نمایند .

وازجانب نهضت فرا گیر

- محترم شفیق الله توده ئی  رئیس شورای اروپائی

- محترم عارف صخره عضو هیأت رئیسه شورای اروپائی

- محترم فضل احمد طغیان عضو هیأت رئیسه شورای اروپائی

- محترم حبیب منگل عضو هیأت رئیسه شورای اروپائی

- محترم داود رزمیار عضو هیأت رئیسه شورای اروپائی .

همچنان محترم افضل لودین دراین نشست دعوت گردیده بود .  

قرار بود این نشست درحوالی ساعت یک عصر مورخ ١٢/٠٧/٢٠٠٧در منزل محترم نورالحق علومی رئیس حزب متحد ملی افغانستان صورت گیرد . رفقای مربوط به حزب متحد ملی افغانستان به ساعت دوازده ونیم حاضر گردیدند و صرف محترم شفیع قادری ومیرعصمت اله سادات در موتر همرای محترم عارف صخره بودند ، زیرا باید محترم عارف صخره را در منزل محترم علی احد سارم یکی ازفعالان نهضت فراگیر میرسانیدند ، جایکه رفقای نهضت فراگیر وعده داده بودند تا درآنجا جمع شده ، بعدأ درمحل نشست تشریف بیاورند .

کمیسون حزب متحد ملی افغانستان الی ساعت سه بعد از ظهر انتظار آمدن رفقا را داشتند ،تا اینکه ذریعه تیلفون با محترم میرعصمت اله سادات داخل تماس شده ، خواستند بدانند شاید درقسمت دریافت آدرس اشتباۀ رخ داده باشد .

محترم سادات اظهار نمودند که رفیق توده ئی نیامده وبه عوض خویش محترم ولی زیارمل را اعزام کرده،محترم رزمیار ومحترم حبیب منگل بنابر دلایل نامعلوم نیامده اند ومحترم زیارمل اظهار مینماید که برای ما هدایت داده شده که به منزل محترم علومی نروید وجلسه را درجای دیگر بگیرید .

محترم افضل لودین تیلفونی با محترم عارف صخره داخل تماس شده وایشانرابه خویشتن داری دعوت وتآکید داشتند که بنابر رسم وعنعنه افغانی وانسانی چون به منزل محترم علومی قرار گذاشته ائید بنأ حتمأ باید همینجا تشریف بیاورید بعدآ میتوان تصمیم گرفت که مذاکرات را در کجا باید پیش برد. در جواب تأکیدات محترم افضل لودین محترم عارف صخره اظهارداشتند " که ما دربین آسمان وزمین گیر مانده یم ، ازبالا محترم نوراحمد نور واز پائین محترم توده ئی ما را مانع آمدن به منزل علومی صاحب میشود ومیگویند که درجای دیگر جلسه کنید ، درصورتیکه چنین جلسه درمنزل محترم علومی صورت گیرد ، فیصله های آن نزد ما ازاعتبار ساقط میباشد.قرار معلوم  محترم علی احمد سارم به هیئت نهضت تأکید داشتند که باید این مذاکرات سبوتاژنگردد و همچنان محترم کاوۀ کارمل نیزتیلفونی  به شرکت هیئت نهضت در این نشست تأکیدورزیدند ولی محترم زیارمل به هدایت محترم توده ای ومحترم نوراحمد نوربر تصمیم خویش مبنی بر عدم شرکت در مذاکرات با حزب متحد ملی افغانستان اسرارداشتند.  

 حتی محترم لودین پیشنهاد کردند که بعد ازصرف طعام غرض پیشبرد مذاکرات به منزل موصوف رفته،مگر محترم ولی زیارمل اظهار داشتند که ما به خانه شما هم اجازه نداریم.وبه این ترتیب مذاکرات که امید های فراوان از آن انتظار میرفت سبوتاژ گردید.

اکنون عده از بی خبران که خود را تا سطح پلان های کاری محترم نورالحق علومی باخبر جلوه میدهندبمنظور بی ارزش جلوه دادن این مسئله حیاتی که امروز هست ونیست کشور مان به نحوی از انها به آن وابسته میباشد گویا مسئله را یک تفاهم شخصی بین رفقا شفیع قادری وعارف صخره وانمود میسازند.سوال در اینجاست اگر مسئله صرف تفاهم دو شخص بوده پس محترم فضل احمد طغیان ومحترم ولی زیار مل این همه فاصله های بعید را چراپیمودند؟ هدایات مشخص تیلفونی در فوق ذکر شده محترم شفیق الله توده ایئ ومحترم نوراحمد نوردرحضورهمه دوستان که از آنها نام برده شدارائه گردیدکه نمیتوان از آن انکار کرد.  

یقین کامل دارم برای نماینده گان وکمیسیون تماس وتفاهم شورای اروپایئ حزب متحد ملی افغانستان بدون تردیدهر پیشنهاد جانب نهضت  مبنی بر محل  ونحوه پیشبردمذاکرات مطلوب بوداگررهبری نهضت فراگیردر جریان مذاکرات مقدماتی کدام محل مناسب دیگر مورد نظرشان بوددر حالیکه خودمحل ونحوه پیشبرد مذاکرات راتعین وموافقه کردندومتعاقبآ خود آن توافق وعهد را شکستاندند. این است واقعیت عملی وحدت ، که کی بخاطر منافع ملی جامعه می اندیشد؟ وکدام اشخاص بدلایل که نزد خود شان است ویا عناصری هم در پشت پرده نمیخواهند ونمی گزارند تا نیرو های ملی وطن پرست واین خانواده بزرگ که هم اکنون با وحدتش میتواند نقش ارزشمندی را در عرصه سیاسی کشور ایفا کند،متحد گردند.

حزب متحد ملی افغانستان معتقد است ، که هیچ نیرو وهیچ جریان سیاسی در افغانستان نمیتوانند به تنهائی بر مشکلات ومصائیب کشور غلبه وارد نماید وفقط وحدت و اتحاد  تمام نیروهای مطرح بحث جامعه ضامن  پیروزی میباشد .

من معتقد هستم که حزب متحد ملی افغانستان هیچ گاه وبه هیچ قیمت درب تفاهم ومذاکره را با جریان های سیاسی بخاطر منافع علیای کشور و مردم مسدود نمی کند، همچنان کمیسون تفاهم شورای اروپائی حزب متحد ملی افغانستان همانطوریکه در جریان مذاکرات مؤرخ نهم نوامبر سال٢٠٠٦به جانب نهضت فراگیر پیشنهاد کرد که همه احزاب وجریانات سیاسی که دارای تشکیلات راجستر شده در افغانستان میباشند بمنظور پیشبرد مذاکرات به هر منظوری که باشد لازم است تا با شورای عالی حزب متحد ملی افغانستان تأمین تماس بدارند این فیصله در کنفرانس شورای اروپایئ حزب متحد ملی افغانستان در سال ٢٠٠٦ اتخاذ شده است.محبوب الله زارع

اين چه شوريست که در دور قمر ميبينم؟


یک پیشنهاد عملیبه همت شماری از اعضای حزب متحد ملی و نهضت فرا گیر دموکراسی و ترقی افغانستان مقیم اروپا به تاریخ دوازدهم ماه جولای قرار بود که نشست مشترکی در منزل رفیق علومی درشهر لند خراف هالیند دایرشود. قرار بود درین نشست برخی از مقامات رهبری اروپایی هردو سازمان شرکت کنند و در مورد چگونگی تامین وحدت تبادل نظر کنند. متاسفانه به علت عدم حضور عده یی از رفقا و برخی موانع تخنیکی و پروتوکولی این نشست صورت نگرفت.

این رویداد بیانگر این واقعیت است که مقامات رهبری اروپایی هر دو سازمان مطابق خواست اکثریت اعضای هر دو سازمان آرزومند و مصمم اند تاروند دید وبازدید ها وملاقات ها و مذاکراتیکه که از چند سال به اینطرف بین هر دو سازمان آغاز گردیده و تا کنون نتایج محسوس و قابل توجه به بار آورده اند، مراحل نهایی خود را طی کنند. از برکت تلاش های پر بار رفقاییکه تا کنون درین عرصه کار نموده اند بیشتر از نود در صد مسایل حل شده اند.

با توجه به شرایط خاص افغانستان درین برهه تاریخ وبادرنظر داشت اینکه تاریخ تدویر انتخابات مجدد شورای ملی ، ارگانهای محلی و ریاست جمهوری نزدیک شده میروند،ایجاب می کند تاهر چه زود تر اسناد مربوط به وحدت را نهایی ساخته این اسناد را امضا کنند و در عرصۀ پیاده نمودن وحدت اجراات عملی را آغاز کنند.بنا برین دلایل بعد ازین ، نشست ها و ملاقات ها ثمر بخش نیستند.

اکنون میتوانند در حدود ده درصد مطالب متنازع فیه را که عمدتآ مسایل شکلی بوده و مربوط می شوند به طرزالعمل چگونگی تامین وحدت را بدون نشستهای رودررو، با تبادل طرح های عملی خود به یکدیگر بصورت تحریری و تلاش در جهت نزدیک شدن و تهیه یک طرح مشترک از ترکیب طرح ها و خواست های مشترک هر دو طرف حل کنند. آنها میتوانند از ترکیب طرح های متنازع فیه ،یک طرح نهایی راتهیه و آماده برای امضا بسازند به این شرح:

ما هواداران وحدت هر دو سازمان از مقامات رهبری نهضت فراگیر مطالبه می کنیم تا تاریخ 15 اگست سال جاری یک طرح طرزالعمل وحدت را تهیه کنند وبه حزب متحد ملی بفرستند.حزب متحد ملی هم به نوبه خود طی اين مدت یک طرح طرز العمل وحدت راتهیه نموده وبه نهضت فراگیر بفرستند. چون طرز العمل وحدت شباهت بسیار زیاد به یک سند تقنینی مانند مقرره خواهد داشت ، یکنفر حقوق دان بیطرف و مورد قبول هر در جانب را وظیفه دهند تا به مثابه یک میانجی ،از ترکیب هردوطرح طرز العمل وحدت یک طرح واحد را تسوید کند.این طرح بایدبه گونه یی تسوید شود که مطالبات و خواستهای هر دو جانب را تا حد امکان در نظر بگیرد.

شخصی که وظیفه میانجی به او سپرده می شود توسط ایمیل، فاکس وتلفون طرح ها ، تعدیلات و ایزادات مواد را از یک طرف به طرف دیگر تبادله نموده با نمایندگان هر دو طرف به تفاهم رسیده متون جدیدرا به هر دو طرف بفرستد تا زمانیکه هر دو طرف با طرح نهايی توافق کامل حاصل نمایند .

بعد ازین مرحله ملاقات بین مقامات رهبری هر دو سازمان نتیجه میدهد. این ملاقات که با یک سلسله مراسم بر گذار خواهد شد برای مذاکره نی بلکه صرف برای امضای طرز العمل واسناد ضمیمه آن منجمله برای امضای پلان های تدابیر جامع صورت خواهد گرفت.

اینست یک پیشنهاد عملی برای تامین وحدت. هر حقوق دان میتواند این وظیفه را انجام دهد این کدام امتیاز نیست .با وجود مصروفیت های عظیمی که خاک نگارنده دارد اگر این وظیفه راهردوطرف به او بسپارند اطاعت خواهد کرد.

با احترام

سلیم مجاز


نظريه ((يک پيشنهاد عملی)) دوکتور صاحب محمد سليم مجاز راه رسيدن به وحدت است

استاد محترم دوکتور صاحب محمد سليم مجاز

در سايت شما مقاله های زيادی در باره نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان و حزب متحد ملی افغانستان نشر می شود که در سايت های خود شان يک جانببه نشر می شود.

زيادتر از يک ماه از بخش اول کنفرانس اروپايی نهضت فراگير دموکراسی و ترقی افغانستان گذاشت و بالاخره رهبری خود را با همه کمبودی ها و نواقص زياد و اعتراضات که تا حالا ادامه دارد تعين کردند شايعه است که بعضی آدم های غير مستحق بر اساس واسطه و وطنداری در رهبری آمدند. حالا ديگر آنها بهانه نمی توانند بکنند که جواب ده نيستم و ما موقت هستيم و انتظار بکشيد تا رهبری نو انتخاب شود. شکر خدا حالا رييس مسوول واعضا دارند. حالا بايد کار کنند و جواب بدهند. در اين يک ماه ما صفوف ، کارشانرا نديديم به سوالات زيادی که در چندين نوشته در سايت شما چاپ شد جواب ندادند و در مشعل هم جواب ندادند و فکر نمی کنم در آينده جواب بدهند. چندين نفر در سايت شما نوشته بودند که سايت مشعل نوشته که رفقای ذيل در جلسه صحبت کردند و يک درجن نام می برد اما چرا نمی گويند که آنها چه گفتند. يک چند جمله بگويند تا آدم بفهمد که چه کپ است. از شايعات و پروپاگند دشمن ها جلو گيری می شود.

در اين يک ماه اخر در مساله اتحاد و وحدت يک جنگ زرگری و خرابکاری بين نهضت فراگير و حزب متحد ملی شروع شده است. وقتی که هر افغان هوشيار اين نوشته ها را می خواند به درستی نظر رفيق محترم عظيم بابک که نوشته بود که در هر دو طرف مخالفين وحدت وجود دارند و فعال هستند قانع می شود.

از نوشته محترمان ابراهيم اسکندری و محمد ياسين بيدار و اطلاعيه نهضت فراگير به خوبی معلوم می شود که برخی مخالف مذاکره با حزب متحد ملی هستند. از همين خاطر دستور دادند که مذاگره نشود چون خانه محترم نورالحق علومی است. خانه بهانه است. اصل دليل مخالفت آنها خود خواهی و جاه طلبی و تشکيلات است . بعد از وفات فقيد محمود بريالی جنگ بر سر فرکسيون باقی مانده از شادروان محمود بريالی است. آنهايکه سالها قربانی دادند خبر نيستند که با لای آنها چه تجارت صورت می گيرد. هر افغان می بيند که مذاکره سپوتاژ می شود و جنگ زرگری آغاز می کردد و ماهی می گيرند. ترس وجود دارد که محترم علومی که يک افغان واقعی است در افغانستان است و کيل در پارلمان است انتخابت را در داخل حزب واحد نبرد و يکبار رهبر نشود. ترس شان بجای است. بهتر است که هر دو سازمان يکجا شود. محترم نورالحق علومی که نماينده شادروان ببرک کارمل در اروپا بود خود را نيز مستحق می داند. صندوق رای مانده شود هرکی برد . اگر هر دو سازمان به خاطر رهبر شدن يکجا نشود هر دو ضعيف می شود.

از اطلاعيه نهضت فراگير هم معلوم می شود و هم از اطلاعيه محترم ياسين بيدار رييس اروپايی حزب متحد ملی هم معلوم می شود که محترم ياسين بيدار هم چندان طرفدار وحدت نيست در حاليکه از نوشته محترمان محمد ابراهيم اسکندری و محمد عظيم بابک و دوکتور سليم مجاز و نقل قول که از محترم کاوه کارمل شده است معلوم می شود که انها طرفدار مذاگره و وحدت استند و می گويند که برای مذاگره نيت خوب داشت. بسياری از رفقا می خواهند که به نزديک شدن هر دو سازمان از حالت انتظار برايند.

حالا سوال اينست که آدم های خير خواه و وحدت طلب مثل محترم دوکتور محمد سليم مجاز، محترم کاوه کارمل ، محترم عظيم بابک و محترم محمد ابراهيم اسکندری و دههای ديگر در داخل حزب متحد ملی و نهضت فراگير چه کنند؟

1 - آنها فغال شوند جلو خرابکاری را بگيرند و سعی کنند که مناسبات بيشتر از اين خراب نشود.

2 ابتکار را به دست محترم کاوه کارمل و محترم محمد ابراهيم اسکندری که طرفدار مذاگره هستند بدهند و جلو مداخلات آنهايکه مخالف مذاکره و وحدت نيروها هستند بگيرند.

سوم پيشنهاد دوکتور محمد سليم مجاز راه منطقی می باشد و از آن حمايت شود. اگر هر چه زودتر هر دو سازمان به پيشنهاد دوکتور صاحب سليم مجاز جواب مثبت بدهند که کار آغاز شود.

شما بيبنيد که افغانها در داخل کشور در چه حال استند و تماميت ارضی افغانستان در خطر تجزيه است اينها در اينجا به چه مصروف استند. آيا وطندوستی و افغانيت چنين اجازه می دهد؟

من بحيث يک افغان وطندوست پيشنهاد می کنم که در قدم اول جلو خرابکاری را بگيريد و به اب خت کردن خاتمه بدهيد و پيشنهاد دوکتور صاحب محمد سليم مجاز (( يک پيشنهاد عملی)) اجرا شود. در غير از ان دوست و دشمن می خندد.

با احترام

کريم خيبر سابق معلم ليسه حبيبيهYour browser may not support display of this image.


نکات چند پیرامون اطلا عیه مورخ 21. 07 . 2007 هیأت رئیسه شورای اروپائی نهضت فراگیردموکرسی وترقی افغانستان!

  محمد شفیع قادری

  باحفظ حرمت واحترام فراوان به تک تکی ا ز شما رفقای نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان که جسورانه با صداقت و اعتماد به فردای به خاک وخون خفتهً کشور خویش با افتخار وسربلند در میدان عمل حضور دارید و قلبأ بخاطر نیرومندی بیشتر دراتحاد و وحدت اعضای خانواده دیروزخویش با شفافیت وصداقت فکر وعمل میکنید ، میخواهم نکات چندی ازاشتباهات وبرخورد های غیر مسئولا نه عدۀ از اعضای رهبری شورای اروپائی نهضت فراگیر را برجسته سازم، که خویشرا ازقضایا بی خبر جلوه داده حالانکه در پخش بعضی اطلا عیه های مخشوش کننده وخشونت بار که فضای اعتماد خانواده مشترک وبا افتخار دیروز مارا بیشتر از پیش مکدر میسازد توسل میورزند. اولا به اگاهی شما رفقا وثانیأ خدمت همه رزمنده گان راه عدالت ترقی

  ونجات خلقهای زحمت کش وستم دیده کشورو وارثین خانواده مشترک دیروز ( حزبی های ح . د . خ . ا یا حزب وطن ) عرض میدارم .

  اعضای هیئات محترم رئیسه شورای اروپائی نهضت فراگیر افغانستان " درحالیکه شما رفقای عالیقدر هستید که با جرئت وصداقت خود از وطنپرستی ودفاع از حقوق ملت زحمتکش کشور جنگزدۀ ما که بیشتر از پیش در اتش جنگسالاران وتروریزم ساخته شده بین المللی مافیای موادمخدر وتولید کننده ان میسوزد وهمه هستی مادی ومعنوی کشور مارا به کام نیستی خود میبرند ، سپهر مطمین دفاع مردم ساخته اید . هستند عدۀ از رفقای شما که با اجراات و اقدامات نا مناسب خویش وبا نشر اطلا عیه های ماجراجویانه تحریک کننده ومنحرف کننده دست بعمل میشو ند و آن آرزوی رفقا را که میخواهند که نهضت دموکراسی وترقی بمثابه نهضت فراگیر در افغانستان دربیایید وهم محور ونقطه مرکزی همه نیروهای چپ وراست باشد نه میانه به یاس ونا امیدی مبدل نمایند .

  درنهضت فراگیر متاسفانه بعضی اشخاص وافرادی صاحب صلاحیت کاری اند، که نمیخواهند اتحاد و وحدت خانوادۀ ما حزبی صورت بپذیرد وبا نوشتن اطلاعیه ها بدون درنظر گرفتن، سوابق اندیشوی ، وظیفوی ومناسبات نیک رفیقانه ، درنفی یکدیگر اقدام عملی مینمایند . پس یک بار به چنین نوشته ها وعملکردها فکر کنید که با زبان تند بیان می شود تصمیم میگیرند و بلاخره به دستان خود مینویسند بدون اینکه فکرکنند که میخ را بکجا میکوبیند وچگونه خود میدوزند و خودانتخاب میکنند وبعدا در اقدامات سالم بجا ود لسوزانه یکد یگر را نفی کرده خود بالای یکدیگر باور نمیکنند . باید به همه نظاره گننده گان واندیشمندان وکسا نیکه قلب شان بخاطر اتحاد وحدت خانواده دیروز شان میتپد حق بدهند ومایئوس هم نشوید که پیشروی نامهای شما سوالیه ؟ ؟ ؟ رابگذارند . زیرا با چنین اقدامات وبرخوردها وتصمیم گیریهای بیمورد با کمال تا سف قرار است که رفته رفته نهضت فراگیر بدست یک گروپ از چنه بازان قرار گیرد . که این عمل شخصیت وشایستگی شما رفقا عزیزو متجرب وابدید ه خانواده دیروز مارا لطمه میزند . شما خود قضاوت کنید که نشر چنین اطلا عیه ها وسبوتاژ کردن های پروسه عملی وحدت ، کدام گلی را اب میدهد و فقط آبرا در اسیاب دیگران ریختن است . گر چه توضیح وبیان واقیعتها خیلی تلخ وغیر قابل قبول است . این هم یک حقیقت روشن وغیر قابل انکار است که انسانهای صادق وشفاف بیک مکتب سیاسی همیش مورد ضربات مغرضین قرار گرفته اند. ترکیب این افراد ، خواهی نخواهی بعد ازدرک واقعیت های عینی جامعه بعد ازیک سکوت طولانی دیگر مجال به افراد فرُصت طلب را که آب را گل آلود نموده ازآن ماهی صید مینمایند نداده و بتهای ساخته شده را شکستانده وبه پیغمبر سازی های درون سازمان سیاسی وبخودخواهی های افراد واشخاص خاتمه میدهند.

  رفقای محترم هیئات ریسه شورای اروپائی نهضت فراگیر منظور شما از راه های اصولی وشناخته شده چیست ؟ ایا غرض تأمین وحدت درجهت رسیدن به اهداف سیاسی سازمان های همسو، وظیفه هر عضواگاه وصادق به امر وحدت واتحاد نمیباشد ؟ وقتیکه چننین اقدامات سود مند بادر نظر داشت امکا نات عملی که رفقای تان دارند و صادقانه طرح میکنند تا زمینه های اعتماد سازی وصمیمیت های درون حزبی جای خودرا بگیرد . پس چرا در هدایت ها ونوشته ها اقدامات دوجنرالا ن سابقه معرفی میشوند بدون اینکه حتی ادب کلام در نظر گرفته شده باشد یعنی طوری وانمود میکنید که گویا عمل نظامی انجا صورت گرفته است . در حالیکه شما خود سطح درایت صداقت وعملکرد رفقای خودرا بخصوص که همین اکنون رهبر نهضت فراگیر در افغانستان رفیق ارجمند محترم بریدجنرال شیرمحمد بزر گر یکی از نظامیان با افتخار و قهرمان خانواده مشترک دیروز ما میباشد اورا تخریش نمیکند؟ . ایا محتر م محمد عارف صخره یکی از فعلان رهبری و عضو فعال کمیسون تفاهم شورای اروپائی نهضت و محترم فضل احمد طغیان مسئوول کمیسون تفاهم وعضو هئیت رئیسه وهمچنان شخص شما محترم توده ای مسئوول شورای اروپائی نهضت وبهمین ترتیب رفقا هریک کاوه جان کارمل محترم داود رزمیار ازجمله اعضای هئیات رئیسه شورای نهضت ورفیق داودکرنزی محترم فاروق پاسدار ومحترم زبیر شیرزاد محترم علی احمد صارم فعلان وهواداران وحدت در درون نهضت فراگیر نیستید. که یکی بعد از دیگر ذریعه تیلفون ها ویا ملاقات های مستقیم بشمول رفیق سالم فخری در جریان اصلی موضوع مطروحه نشست تفا همی ما قرار گرفته بودید زیرا من خواستم که قبل ازنشست عدۀ زیادی ازفعالان وحدت را در جریان گذاشته ونظریات مشابه رفقا را جمع بندی کرده که در صورت دست یا فتن باین اقدام اگر هریکی ازافراد ذ ید خل درهر دوطرف این نشست که بخواهند این نشست را تخریب ویاسبوتاژ کند ، سبوتاژگران رسوا گردند . ایا اینجانب یکی از فعالان ومبتکرین اتحادووحدت خانواده با افتخار دیروز واز جمله طراحان کمیسون تفاهم اروپائی سال 2001 که در اولین اجلاس بزرگ که یک دهه شکست و سکوت مرکبار را در شهر فرانکفورت جرمنی شکستاند وروح تازه به همه فعالان جنبش مترقی خانواده دیروز ما داد نبودم ؟ واکنون هم صادقانه اینراه را پیش نگرفته ام ؟ وتا زما نیکه انرژ ی وامکانات دارم این ارمان مقدس را دنبال میکنم وعلیه همه خودخواهی ها عدم صداقتها ونابرابریهای که باعث تضعیف واز هم پاشی افتخارات خانواده دیروزو وارثین ان میشوند بمبارزه خود ادامه میدهم . پس لطفا راه های شنا خته شد کدامها اند که از لحاظ اصول در نظر گرفته نشده بود؟ . ایا این خود راه شناخته شده واصول در وحدت دوسازمان نمیباشد ؟ اینکه شما خود درایت صداقت وعملکرد رفیق ونماینده انتخابی خود تانرا خود نفی میکنید پس چرا وبه اصطلاح برف بام خودرا بالای بام دیگران میاندازید.

  همچنان در اعلامیه خود مسئله سیا سی نبودن این نشست را تذکر داده اید هدف شما این بود که تلاش وفعالیت دوماهه این دورفیق را ( محترم صخره وشفیع قادری ) که بخصوص طی دوهفته اخیر مصروف تعین انتخاب ادرس وزمان این نشست بودیم ارام نخوابیدیم در نصفهای شب رفقا را از خواب مزاحم مییشدیم تفاهم وتبادل نظر میکردیم زیرا خواست وارادۀ سلیقهای عقب پرده نهضت کاملا درمغایرت شعار ها وعملکردهای ایشان بوده،و آنرا یک نشست شخصی خطاب مینمائید، رفقای عزیز واقعیت قضیه چیزی دیگر است . ما همچنان موضوع را که در این نشست رسمی بالای ان تصمیم گرفته میشد هم مشخصتر برای شما پیشنهاد داده بودیم بدلیل اینکه بعد از سقوط حاکمیت حزب دیگر شیرازه خا نواد مارا فضای بی اعتماد ی وعدم صداقت در گفتارو عمل عدۀ ازهم پاشیده است . وناشی ازین امر بوده که در ظرف پنج سال اخیردو گروپ که چهره های ثابت وبدون تغیر وتحول داشتند

  نتوانستند که بیک دست آورد عملی پروسه وحدت موفق گردند ، برعلاوه بعد ازنشست یکدیگر را رد نموده ،تعهدات وتصامیم گرفته شده رانقض میکردند . و فقط به یک مسئله تأکید میکردند که کمسیون مشترک انتخابات ساخته شود وعاجل کنگره را اماده سازیم ورهبری را انتخاب کنیم بدون اینکه زمینه های مساعد وراه های مطمئین تری ان جستجو شده باشد در کاغذ بنویس ودر بین اب بینداز . فقط خود کاهی بیدانه را در طی این پنج سال باد کردند وبه کوچکترین اقدام عملی در عرصه اتحاد این دوسازمان متوسل نشدند . زیرا شفا فیت وصداقت در عمل موجود نبود . بهمین دلیل بود که طرح اعتمادسازی در داخل سازمانها را دادیم یعنی اینکه "باید جلسات مشترک هردو سازمان درتمام سطوح حدالعقل درسه ماه یکمرتبه تدویر یابد ، تاباشد ازطریق تفاهمات وصحبت های مستقیم پیرامون قضایا و حوادث مواضع گیری مشترک ، بحران عدم اعتماد ایجاد شده را ازبین برده وبعد دریک فرُصت مناسب که دیگر ما همه دریک فضای اعتماد به فعالیت های خویش ادامه دهیم ،میشود مسله وحدت را با یک طرح و میکانیزم قابل قبول هردو سازمان پیشکش نمود. ودر اثرتحقق این عمل یک حزب واحد ونیرومند در کشور حضور بیابد . وتارسیدن باین امر هیچکس نمیتواند خود را نقطه مرکزی ویامحور اطلاق کند همانجاست که اعتماد وصداقت در عمل وگفتار بوجودمیاید دستان ناپاک وچهره های استفاده گر ومغرض خود بخود از صحنه برچیده میشود . روی این ملحوظ شخص اینجانب درحا لیکه از موضیع عملی وصادقانه حزب متحد ملی وشخص محترم نورالحق علومی رئیس ان حزب مطمئین بودم وهم قبلا تفاهم ضمنی بین مافعا لین حزب متحد ملی وشخص محترم علومی صورت گرفته بود خامه این طرح را قبلا نیز اماده و با خود داشتم . با ضمیر وجدان خود میگویم که میدانستم رفیق محتر م علومی با هر پیشنهادات ونظریات سازنده که زمینه های وحدت واتحاد خانواده دیروز مارا بوجود اورد باجرئت کامل به چنین دوستان ورفقای هوا خواه وحدت واتحاد نیروهای همسو جواب مثبت میدهد واماده گی عملی رااعلان میکند چنا نچه کر د . زیرا او بخوبی میداند که هیچ یکی از ین جزایر بدون اتحاد ووحدت عمل صادقانه انعطاف پذیر وبه جرئت نمیتواند بتنهائی کاری را انجام دهند . بخاطر اینکه موضیع تنگا تنگ شما افشا نگردد همیش عقب نشینی کردید وبا پخش نوشته های بیموقع وطفره روانه پروسه را صد مه زدید وزمینه را به افرادیکه درشورای اروپائی حزب متحد ملی خواهان چنین وحدت نبودند نیز فراهم کردید که این یک واقیعت روشن وغیر قابل انکار است . اینکه چرا من این نشست را مهمتر وقسمأ عا جل تلقی مینمودم دلیل ان بود که شخص محترم علومی با استفاده از رخصتیهای پارلمانی دیدن فامیل خود به اروپا تشریف میاورد زیرا چنین موقع باز هم ممکن فراهم نمیشد زیرا چنین طرح عملی بهتر است در حضور داشت شخص اول یک سازمان سیاسی که عبارت از ریس حزب میباشد، انجام میپذیرفت . وقتیکه رئیس یک حزب سیاسی حاضر میشود با هر کادر وشخصیتهای سیاسی خانواده دیروز خود روی مسایل سیاسی حتی هم در هرکجا یکه رفقا یش میخواهند، نفی نمیکند پس ما کسا نیکه صرف در لفظ وحدت واتحاد را میگویم وشعار میدهیم نشست با این رفیق خود را طفره میرویم وامرنظامی از پست غیر نظامی صادر میکنیم چنانچه رفیق محترم وبزرگوار ما حبیب منگل حتی بشکل تهدید امیز میگوید که اگر روی چنین مسایل بامحترم علومی نشست صورت گیرد فردای ان درخواستی استعفاء عضویت خودرا از تشکیل نهضت فراگیر ازطریق سا یت اریائی بنشر میرسانم . ومحترم توده ای درحالیکه یک هفته قبل از تعین ادرس وزمان این نشست کاملا با این طرح وپیشنهادم موافقت نمود ه بود وهیچ موقع راجع به محل نشست کدام نظر منفی نداده بود که رفیق زبیر شیرزاد شاهد قضیه است ولی بکمال تائسف که نمیدانم چه کسی مانع وتحریکات شد که نا گهان یک اعلا میه مدهش وخلاف همه تعهدات وپرنسیبهای حزبی اسناد مصوب نشستهای قبلی را به بهانه اینکه

  جواب جریان صحبت چندین ماه گذشته محترم علومی را که در جلسه انوقت شورای اروپائی حزب متحد ملی داده بود ،شعبه تشکیلات نهضت فراگیروقت را غنیمت دانسته اطلاعیه بی موقع رادر سایت مشعل بچاپ رسانید . در حا لیکه نشر این اطلاعیه هیچگونه اثر منفی بالای روان واندیشه محترم علومی وارد نساخته بود زیرا در صحبت تیلفونی برایم اظهارنمود وگفت نگذاریم که وارثین خانواده دیروز ما فکر کنند که گویا ذهنیتهای ما تخریش شده باشد .

  سوگند یاد میکنم که همین حرف را تکراربرایم گفت که حاضر هستم این نوشته هارا بخود بگیرم ودر عمل ثابت کنیم که به تنهائی هیچ شخص ویاسازمانی نمیتواند ، تا وضع سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی و وضع امنیتی موجود کشور را تغیر دهد ، ما یعنی حزبی های سابق که مربوط به خانوادۀ قبلی خویش ، هستیم که با داشتن بهترین کادر ها درتغیر وضع سیاسی وباز سازی کشور تأثیرات مثبت وارد نموده میتوانیم ونباید تعهدات خویشرا درقبال سعادت و خوشبختی مردم فراموش کنیم . رفیق محمد عارف صخره بار دیگر رفقای محتر م داود رزمیار کاوه جان کارمل و محترم اسد کشتمند را درمورد این نشست درجریان قرار داد و رفقاهم این نشست را پشتیبانی کرده وتیلفونی رفیق توده ئی را وادار نمودند تا درین نشست حضور بهم برساند که حضور نیافت . وبرعکس توقع ما ورفقای خود محترم محمد ولی زیارمل ، که حرکات رفیق نماینگرصلاحیت بیشتر نسبت به اعضای کمیسون تفاهم شورای اروپائی نهضت فراگیر را نشان میداد ، بواسطه موتر محترم فضل احمد طغیان مسئوو ل کمیسون تفاهم نهضت فراگیر در ادرسیکه منتطر شان بودیم که بعدا باهم یکجا بطرف خانه محترم علومی که فاصله چندی باقی نمانده بود یعنی در رستورانت پسر محترم علی احمد صارم یکی از اعضای فعال نهضت فراگیر بودیم، برویم ، وقتیکه محترم ولی زیار مل تشریف اوردند وپیغام محترم توده ئی را نسبت بهانه حاضریش نزد پولیس منطقه ایش ارائه نمود بعدا رفقا عصمت سادات واینجانب به رفقا فضل احمد طغیان محترم صخره ومحترم زیارمل خطاب کردیم که وقت گذشته رفقا بیصبرانه درخانه محترم علومی انتظار مارا میکشند رفیق طغیان جواب دادند که رفیق زیار مل پیغا می دارد وبعدا رفیق زیارمل گفتند که ازجانب رفقا وخصو صا رفیق توده ئی هدایت داده شده است که باید ازهمین دوکان جای دیگری نرویم وحاضر نیستم که خانه محترم علو می وضمنأ در خانه محترم افضل لو دین هم نمیروم زیرا هدایت چنین است . پس خود قضاوت کنید که کدام اقدام ودستورات نظا می خشک بوده وکدام اقدام رفیقانه و صادقانه که در فاروم پندار چند روز قبل تحت نام نظریات پیرامون اطلاعیه حزب متحد ملی با صدور امریه بنشر گرفتند که گویا نشستی که پلان شده بود اقدام دوجنرال نظامی دوره حاکمیت حزب دیروز( عارف صخره وشفیع ) بود و خواستند که از اجرای عمل خورد کننده خود رفقای خودرا در کجراهه قراردهند. در حالیکه شخص محترم عارف صخره تاکیدا میگفت که هر کسیکه این نشست را تخریب یا سبو تاژ کند من ورفیق طغیان مسئوول کمیسو ن تفاهم ورفیق داود رزمیارکه نسبت بعد راه دراین نشست حاضر شده نمیتواند و باهمه صداقت از تصامیم وفیصله ها یکه درین نشست انجام بگیرد تائید وپشتیبانی میکنیم مادو شخص این نشست را دنبال میکنیم وبگزار که مخربین مانع شوند. در حالیکه بگونگوها بجای رسید وهدایت طوری داده شد بود که نشست صورت نگیرد به نظر شما به همین خاطر این نشست سیاسی گفته نمیشود؟ . وثابت گردید که فضای خشک نظامی وخود خواهی ها وکینه توزی های راه وارمان نهضت را وا قعأ زیر فشارقرا داد ه است . در اخرین دقایق بلا ثر تقاضای محترم صخره ومحترم طغیان موضوع را تیلفونی به اگاهی محترم علومی رساندم . ومحترم علومی درجواب با لب خنده برایم گفتن که من ورفقای شما گشنه شده ا یم پنج ساعت از وقت تعین شده گذشت ولی لباسهای خودخواهی ازتن بیرون نمیشود لطفأ رفقا صخره ومحترم طغیان را بگوید که بیاید نان را میخوریم هیچ حرفی نمیزنیم وبعدا میرویم انجائیکه شما پیشنهاد میکنید حرفهای خودراانجا خواهیم گفت. و ازطریق تیلفون رستورانت پسر رفیق علی احمد صارم که درین رویداد شخصأ حضورداشتند وکدام حرفها یکه بین محترم صخره ومحترم توده ئی ردوبدل شد رفیق علی

<

  احمد صارم وپسرش شاهد عینی ان برخورد بودند . که این فضای خشک نظامی جرئت محتر مین صخره وطغیان راهم سلب نمود در حالیکه فاصله تعین شده 30 کیلومتربیش نبود

  ازرفتن خوداری شد وهرکس بهرطرفی پراگنده شدیم . دوستان امید وارم توضیح طولانی این رویداد همه سوالاتیکه در ذهن شما دوستان ومتحدین صادق به امر وحدت واتحاد نیروهای ازهم پاشیده بوجود امده روشنتر گردد من مجبورشده ام که شما عزیزانرا در جریان این واقیعتها قرار دهم . زیرا تلاشهای سازنده را تحریف میکنند و چنین نشستهارا شخصی بیمورد غیرسیاسی وغیره وغیره انعکاس میدهند تا دیگران از واقیعت ها دور گذاشته شوند . این بود جریان اصلی قضیه که خدمت خواننده گان عزیز پیش کش کردم وضمنأ به رفقا هیئات رئیسه شورای اروپائی نهضت فرا گیر پیشنهاد مینمایم تا به این سه سوال جواب مقنع سیاسی وصادقانه بدهند .

  1/ رفقا مسئله تثبیت ادرس وزمان نشست که به اختیار من ومحترم عارف صخره گذاشته شده بود ورفیق توده ئی هم در صحبت های تیلفونی بامن بالای ادرس مخالفتی نکرد علت وانگیزه سیاسی این موضوع بعدها از کجا نشئت کرد که نتنها بخانه محترم علومی این نشست صورت نگیرد از رفتن بخانه محترم محمد افضل لودین نیز جلوگیری بعمل امد دلا ئیل سیاسی کجاست؟

  2_ در صورتیکه بالای رفقا سالم اندیش خود باور نمیکنید پس چرا انها را در سمت های هئیات رئیسه ومسئوول واعضای کمیسون تفاهم انتخاب وتوظیف مینمائید وبعدا مانع کار های سازنده وصادقانه شان میشوید ایا این خود ضربه بر ارمان ومش سیاسی نهضت واردنمیکند.؟

  3 / دلیل که نهضت فراگیر از طرح جلسات مشترک سازمانی این دوسازمان سیاسی درهراس افتاد و درحالیکه محترم علومی ورفقای هم مفکوراش با جرئت کامل وبدون کوچکترین هراس از فردای خود صادقانه ودر شفافیت این نشست را پذیرا شدند علت وانگیزه هراس نهضت درکجا بود که عدۀ از رفقای شما این نشست را تخریب وسبوتا ژ کردند ؟


محمد داؤد رزميار
کنگره وحدت بمثابه کنگره پيروزی نيروهای چپ و دموکراتيک


طرح تشکیلات موقت انسجام اعضای حزب وطن در مورد چگونگی تدویر کنگره وحدتطرزالعمل تدویر کنگره حزب واحد سراسری، باید دارای مختصات اتی باشد:

- کنگره باید در داخل افغانستان دایر گردد.

- تمام مختصات و اسناد حزب واحد، بشمول مرامنامه، اساسنامه، نام و تعریف آن تنها در نتیجه تبارز اراده اکثریت اعضای کنگره، تصویب میگردد. آنچه درین زمینه بعنوان پیش شرط اهمیت اصولی دارد ماهیت و کرکترآن باید مطابق به اساسات قبول شده در مسوده مرامنامه و اساسنامه ترتیب شده، مشخص، وطندوست، طرفدار صلح و ترقی و تفاهم بین الافغانی و مخالف انواع بنیاد گرائی با دورنمای طرفداری از تأسیس جامعه مدنی باشد.

- نیروهای متفاهم میتوانند الی تدویر کنگره، استقلال سیاسی و تشکیلاتی خود را حفظ کنند و اما قبل از ورود به کنگره بطور رسمی و علنی تعهد نمایند که:

الف- از فیصله های کنگره که به اکثریت ارا صورت میگیرد اطاعت میکنند.

ب- مطابق به اجندای توافق شده کنگره انحلال تشکیلات خود را اعلان میدارند.

ج- برای تدارک و انسجام کار تدویر کنگره کمسیون مشترک نیروهای متفاهم، متشکل از نماینده گان با صلاحیت آنان ( از داخل و خارج کشور) که دارای کمیت و حقوق مساوی باشند، توظیف گردد.

این کمسیون قبل بر همه میثاق تفاهم نیرو های اشتراک کننده در کارتدویر کنگره را تهیه میدارد که علاوه از اعضای کمسیون با صلاحیب، مسولین اول هر تشکیل اشتراک کننده، آنرا امضا نموده و از طریق وسایل اطلاعات جمعی نشر میگردد.

بهتر است کمسیون مشترک در پهلوی طرح پیشنهادی مرامنامه و اساسنامه و سایر اسناد بر بیانیهء اساسی نیز به اتفاق ارا توافق نموده بتواند و اگر چنین کاری مقدور نبود. اقلیت مخالف میتواند نظریات شانرا در جریان کار کنگره مطرح نماید. این کاملا ً از صلاحیت کنگره است که کدام دیدگاه ها و نظریات را در اسناد اساسی، اعلامیه و قطعنامهء خود انعکاس میدهد.

د- در جریان کار کنگره بصورت قطع کمپاین برای اشخاص و یا گروه ها قطغن اعلان گردد.

چنین کمپاین تنها میتواند برای طرحهای سیاسی و عقیدتی بعمل آید.

انتخاب اشخاص در مقامات رهبری تشکیلات مورد بحث، تنها در نتیجهء داوطلب بودن خود شخص کاندید، سطح توانائی و درجهء محبوبیت او که نتایج انتخابات سری آنرا تثبیت خواهد کرد صورت میگیرد. نه به اصطلاح به اساس سهمیهء گروهای اشتراک کننده.

- تمام جوانب مذاکره کننده در رعایت و تحقق این تفاهمنامه خود را مکلف میدانند.

منبع سایت پیام وطن


میکانیزم گنگره وحدت

طرح پیشنهادی نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان

کنگره وحدت عالی ترین مرجع تامین وحدت یک سازمان واحد می باشد که برای دعوت وتدویر ان میکانیزم ذیل پشنهاد میگردد .

الف- راه اندازی جنبش وسیع وحدت ازطریق تماس های دوجانبه و چندین جانبه به منظورتامین تفاهم ومسایل مربوط دعوت کنگره ء وحدت .

ب- ایجاد کمیسیون مشترک کاری با ترکیب شخصیت ها واشتراک برابر و مساوی گروه ها , سازمانها واحزاب سیاسی شامل پروسهء وحدت به منظور هماهنگ ساختن امور مربوط به تدوین اسناد اساسی ( مرامنامه , اساسنامه ) نحوه انتخاب نمایند گان و سایر مسایل دعوت وتدویر کنگره وحدت .

ج- ادغام وتوحید تشکیلات نیروهای شامل پروسه ء وحدت به منظور انتخاب نمایندگان , قبل از تدویر گنگره بر مبنای توافقات حاصله .

د- دعوت وتدویر کنگره ء وحدت از جانب نیروهای شامل پروسه ء وحدت , تصویب اسناد اساسی وایجاد مقامات وارگانهای رهبری سازمان واحد سراسری وبزرگ مطروحه .

منبع سایت مشعل


نهضت فراگیر مبتنی بر این ضرورت ووظیفه اساسی به گروه های متعدد همسو وهمفکرمراجعه نموده وتماس برقرار کرد وبه مذاکرات اغاز کرد . به سلسله وادامه این مساعی به حزب متحدملی نیزتماس تامین گردید ودر خارج کشور میان نماینده گان هردو جانب مذاکرات آغاز وادامه یافت.

-- نخستین جلسه ء کمیسیون و سند ان :

" کمیسیون های تفاهم حزب متحد ملی و نهضت میهنی دموکراسی و ترقی افغانستان به تاریخ 27-5-2005 در کشور هالند ، طی جلسه ء مشترک با توجه به اوضاع سیاسی افغانستان بر ضرورت تشریک مساعی و وحدت سازمانی تاکید نموده و در موارد آتی به توافق رسیدند.

1- ایجاد کمیسیون مشترک تشریک مساعی.

2- کمیسیون دارای وظایف ذیل می باشد.

-- بررسی زمینه ها ، اشکال و شیوه های وحدت عمل.

-- تهیه و تدوین اسناد اساسی کنگره

-- نظارت بر طرزالعمل انتخابات برای کنگره

-- نظارت بر جریان انتخابات برای نماینده گان کنگره

3-دعوت و تدویر کنگره در داخل کشور به منظور تصویب اسناد اساسی و مسایل تشکیلاتی.

بخشی از نکات نظر شعبه تشکیلات نهضت فراگیر دموکراسی و ترقی افغانستان پیرامون مذاکرات وحدت نهضت فراگیر با حزب متحدملی مورخ 16سرطان 1386

شهرکابل

منبع سایت مشعل


اعلامیه کمیته انسجام برای تدویر کنگره واعاده فعالیت حزب وطن مؤرخ ـ 2007 .5 . 25


سه ماه قبل

تقریبآ سه ماه قبل قطعنامه که در ختم کنفرانس اروپایی نهضت فرا گیر صادر شد به مقامات رهبری جدید نهضت عمدتآ وظایف ذیل را سپرد:

1- رشد دموکراسی درون نـهـضـت و هرچه فراگيرتر ساختن آن .

2- اتخاذ تدابیر به مقصد پيوستن جوانان به صفوف نهضت.

3- توجه بـيشتر به آمـوزش عـميق‌تـر خـطوط فکری.

4- براه انداختن تارنمای انترنتی.

5-ايجاد، تـقويت و پشتيبانی از سازمان‌هـای اجتماعی و بنيادهـای فـرهنگی.

6- ايجـاد فضای تـفاهم، هـمکاری و اتـحاد با سايـر نـيروهای سياسی و شخـصيت‌های مستـقـل.

کنفرانس به هيأت رييسه شورای اروپايي وظيفه ميدهد که تمام پيشنهادات و انتقادات سازنده کنفرانس تاريخي 9 و 30 ژوين 2007 را ارزيابي و پلان مشخص کاری در زمينه تطبيق آن تهيه نمايد .

ما به تمام وظایف متذکره فوق که عملی شده اند یا نی هیچ کار نداریم . ما تنها به فقره چهارم علاقه داریم که کنفرانس به هییت رییسه وظیفه داده است که یک تارنمای انترنتی مستقل را برای نهضت براه بیندازد. چرا ما به این وظیفه علاقه داریم؟ برای آنکه ما میخواهیم برای آن تبلغ کنیم و در مدت کوتاآنرا به یکی از محبوب ترین سایت های انترنتی تبدیل کنیم.

با احترام

اخبار افغانستان

رهبران نوین شورای اروپایی نهضت فراگیر عبارتند از:


- شفيق الله توده ای - کاوه کارمل - آدينه سنگين - احمدشاه سرخابي - احسان واصل - اسدالله کشتمند - حبيب منگل - داوود رزميار - سیدطاهرشاه پیکارگر - فضل احمدطغيان - محمدعارف صخره - نسرين مفيد و نصيراحمدصديقي

استاد گرامی دوکتور محمد سليم مجاز درود به شما !
نخست طالب پوزش از گستاخی خود بوده عرض دارم که" سايت وزين اخبار افغانستان در پهلوی مطالب ارزشمند خود ستون { نظريات } را نيز جاه داشت که از مدتی حذف گرديده است از نظر بنده نهايت دلچسپ واگاهی دهنده بود اگر شما لطف نمايد ان بخش را مجدآ احيأ نمايد ممنون ميشوم . با تقديم حرمت [ سرفراز ]


..... واکنون لازم ميبينم در مورد پروسه وحدت طلبی دو جزاير جدا شده حزب وطن نظر خودرا ميسپارم ودر بند ان هم نيستم تا زرنگار ها را خوش نه افتتد چونکاه ارزش ندارند وگذار جعليات خودرا با شاخی باد نمايند !
استاد محترم بيايد باعلميت ، شايستگی ، وامکانات سياسی وعقيدتی خوب که داريد در چنين لحظات اپتکار عمل را در دست خود گرفته از همه گان دعوت نمايد که : به عوض دو همگان مجددأ به دور حزب واحد خود حزب وطن ويا .ح .د .خ .ا . متحد شويم چون هيچ يکی به تنهای قادر به ايجاد يک حزب واحد هدفمند نخواهد بود مرزها بيشتر بزرگ اختلافات وسعت يافته وباعث پراگنده گيی بيشتر ميگردد .
اگر صاحب نفوذان وخواجه گان امور از طلسم های غير نظاری ، وحدتی ، مليتی ازاد انسجام امور وحدت مجدد حزب و طن را بدون مغالطه سنجی ، تمسک گرفتنها ، مکدر ساختن فضا ، اغوا گريها ، با سياق کلام قبلی ، عيب جويها وعيب يابی ها با در نظر داشت وضع همه حزبيها ومصلت وطنی ، وبا روحيه صداقت واطمينان ميتوان وحدت مجدد را در تمام جزاير انسجام داد ودر يک حزب واحد رقم زد .
با تقديم درود ها وحرمت / جلال بايانی سويدن


مطالبه کمک

رفقا ودوستان گرانقدر

من تصمیم داشتم که سلسله اثرات بحران اقتصادی آسیا بر جهان را به تدریج تایپ نموده و به نشر برسانم. امکانات من بسیار محدود اند. برای تامین خرچ زندگی ، روزانه از 8 تا 10 ساعت در یک دکان ساعت سازی کار می کنم . تایپ دری را بلد نیستم و دو بخش اول این سلسله را توسط سایت Gate2home.com به بسیار آهستگی تایپ می کنم. بالای هر حرف یک یک Mouse موس را کلیک می کنم که وقت بسیار زیاد را در بر می گیرد. به این دلایل من قادر نیستم تمام این سلسله را برایتان در یک چوکات زمانی مناسب تایپ کنم بنابرین به کمک شما نیاز دارم.هر رفیق یا دوستی که امکانات تایپ نمودن را داشته باشد و بخواهد درحصه تایپ نمودن بخش های بعدی همکاری نماید لطفا به ادرس ایمیل ذیل با من تماس بگیرد:

mohsalim@gmail.com

با احترام

سلیم مجاز


یک روز بعد از پخش این مطالبه کمک ایمیل یک داوطلب دلسوز رسید. اگر بتوانیم بخش ها را بین چند نفر تقسیم کنیم بهتر میشود. هر شخصیکه حاضر باشد تنها یک بخش راتایپ کند لطفا آمادگی خود را با آدرس پوستی خود به من ایمیل کند تا هر چه زود تر آن بخش راتوسط پوست بفرستم . بایدتمام بخش ها را به 10000 خواننده سایت اخبار افغانستان به زودی نشر کنیم.


  

 بازگشت به صفحهء نخست


گذارش ها و مقالات


مشعل
خبر تدويربخش دوم کنفرانس شورای اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان


خبر تدوير بخش اول کنفرانس شورای اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان
مشعل

گزارش هیات اجرائیه موقت کمیسیون اروپائی نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان به کنفرانس اروپائی نهضت
متن سخنراني محترم سلطان علي کشتمند در کنفرانس اروپايي نهضت فراگير دموکراسي و ترقي افغانستان
نهضتی که فراگير شد، ميهنی است و دموکراتيک ميماند
عظیم بابک

ايجاد کميسيون تدارک انتخابات بعنوان يگانه وسيله حل دموکراتيک مسايل کادري
نسيم سحر

نجيب الله عظيمی
پشنهادات غرض تدوين يك استراتيژي منسجم

اصول غیر قابل تغییر دموکراسی
نيلاب سلام

محبوب الله اميد م. زارع
درين باره بايد عميقا انديشيد


اطلاعيه تعدادي از شركت كننده گان كنفرانس نهضت درهاليند
سياست تفنن نيست؛ دموکراسی انارشيزم نيست
برخی برداشت ها و چشمدید ها از کنفرانس اروپائی نهضت
محمد عارف صخره

اسدالله کشتمند
کنفرانس اروپائی نهضت فراگیر روزنه ای روشن در عرصه دموکراسی وترقی

آژانس خبرى باختر

آژانس خبرى پژواك

خبرگزاري صداي افغان

اخبارآريايي

اخبار افگا

اخبار آر يانا نت

اخبار کابل پرس

اخبار خبرگزاری نووستی

شبکه اطلاع رسانی افغانستان


رادیو ها به پشتو و دری

بی بی سی پشتو

بی بی سی فارسی

صدای امریکا دری

صدای امریکا پشتو

صدای امریکا فارسی

رادیو ارنا

رادیو فرانس فارسی

صدای المان پشتو

صدای المان دری

رادیو ایران پشتو

رادیو ایران فارسی

رادیو ازادی

د چين بين المللی راديو او پشتو خپرونه

راديو بين المللی چين فارسی

پندار

اریانا نت

بینوا

افغا نستان رو

خپله پشتو

دانشپسند افغان

دیدگاه

افغا ن اسمائی

ژواک

خاوران

شعله جاوید

پیام مجاهد

هیواد

جنبش

فردا

جرکه

سپیده دم

ماهنامه نی
اميد وطن
فریاد

زندگي

گفتمان

خبر گزاري نووستي

عبدالكريم سروش

كابل نات

كتابخانه دل آباد

ازادی

عصر جدید

جمعيت انقلابي زنان افغانستان

کابل پرس

افغا

افغان پیپر

پیمان ملی

بانک معلوماتی هزاره

صدای مردم

روزنه

روزگاران

سایت های چپ فارسی

لست سا یت ها تهیه سایت میهن

سایت های بیشتر دری و پشتو

همشهری

لوماند دیپلوماتیک

اطلاعات

آريايي

مهر

مشعل

كانگره ملي

سپيده د م

پيام وطن

عصر جديد

آينده

شعله جاويد

قوانين افغانستان

 
 
 
 

   بازگشت به صفحهء نخست