AFGHANISTAN NEWS
اخبار افغانستان

Afghanistan , Afghanistan News, Afghanistan news, Afghanistannews,اخبار افغانستان , د افغانستان خبرونه 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه


Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchMost Popular Search Engines

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan Nachrichten
به آلمانی

Afghanistan News
به انگلیسی

Nouvelles d'Afghanistan
به فرانسوی

Афганистан новости
به روسی


تازه ترین اخبار و گزارش ها در باره افغانستان
بهترین تدبیر بمنظور جلوگیری از تقلب در انتخابات ، عبارتست از اعلان نتایج انتخابات در ختم همان روزی که انتخابات صورت میگیرد

در بیشتر از نود درصد کشور های جهان در ختم همان روزی که انتخابات دایر میشود ، شمارش آرا ء در حضور نظارت کنندگان ، صورت میگیرد و نتایج انتخابات شام همان روز اعلان میشود . با استفاده ازتکنا لوژی پیشترفته کنونی حکومت امریکا ، کشور های اروپایی وسازمان ملل متحد که در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری به افغانستان کمک میکنند و مصارف انتخابات را میپردازند ، میتوانند این امکانات تکنالوژی را در اختیار افغانستان قرار بدهند . این اقدام جلو تقلب را تا حد امکان میگیرد . به هر مقیاس که اعلان نتایج انتخابات طولانی تر شود زمینه ها برای تقلب بیشتر افزایش مییابد.
افغانها در مذاکرات شفاهی به نتیجه مطلوب نمی رسندتجارب گذشته ثابت ساخته است که افغانها در مذاکرات شفاهی به نتیجه نمی رسند. برعکس ، بر اساس ضرب المثل معروف افغانی که ((از گپ ، گپ میخیزد )) ، در جریان مذاکرات شفایی ، مطالب جدید طرح میشوند که طرفین مذاکرات را از اصل موضوع دور ساخته میرود . بعضآ این مطالب جدید روابط بین مذاکره کنندگان را بد تر و خراب ساخته میروند و بین آنها مخا صمت بیشتر ایجاد میکنند . بنابرین قبل از آغاز مذاکرات مستقیم بین نمایندگان طالبان و نمایندگان دولت افغانستان ، لازمست طرح های تحریری مشخص خواسته ها و مطالبات صلح هر دو طرف آماده باشد . اکنون دولت افغانستان یک طرح مقدماتی صلح دارد که آنرا در کنفرانس ژنیو ارائه کرد. اینست نکات عمده این طرح صلح :

۱- تأمین حقوق و مکلفیت‌های تمامی اتباع (به ویژه زنان) مطابق قانون اساسی؛

۲- پذیرفتن قانون اساسی ویا تعدیل آن مطابق احکام قانون اساسی؛

۳- پیش‌برد فعالیت‌های نیرو های دفاعی و امنیتی و خدمات ملکی در مطابقت با قانون؛ و

۴- اجازه ندادن برای هیچ گروه مسلحی که با شبکه‌های تروریستی فراملی، سازمان‍های تبهکار فراملی و نهاد های دولتی ویا غیر دولتی که به دنبال نفوذ در افغانستان می باشند.

ما گام های ذیل را به منظور آشتی و مصالحه پیشنهاد می‌نماییم:

۱- یک روند سیاسی: آتش‌بس، شناخت به عنوان حزب سیاسی، ترتیبات اعتماد سازی انتقالی و انتخابات فراگیر، معتبر، آزاد و عادلانه؛

۲- یک چارچوب قانونی: بازنگری قانون اساسی، عدالت و حل شکایات، تطبیق قوانین و فرامین، رهایی زندانیان و حذف نام آنان از لست تحریم‌ها؛

۳- سازمان‌دهی مجدد نهاد های دولت: حاکمیت قانون و اصلاحات، توسعه و انکشاف متوازن، استقرار مجدد مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی؛

۴- امنیت: تأمین امنیت برای تمامی اتباع و همچنان کسانی که خواهان آشتی بوده و مجدداً به دولت مدغم می گردند؛

۵- توسعه و انکشاف اقتصادی/اجتماعی: رشد فراگیر و پایدار، دسترسی مساویانه به زمین و دارایی های عامه، مبارزه با فساد، برنامه های ملی اشتغال‌زایی، ادغام مجدد مهاجرین و جنگجویان سابق؛

۶- حمایت و مشارکت جامعه بین‌المللی: حمایت مالی دیپلوماتیک، حذف تحریم ها و وضعیت جنگجویان خارجی؛

۷- روش‌های تطبیقی، تعیین اهداف عاجل، کوتاه مدت و میان مدت و نظارت و تأیید میکانیزم‌ها و ترتیبات.

لازمست از طالبان نیز مطالبه شود که آنها نیز خواسته ها و مطالبات صلح خود را قبل از آغاز مذاکرات شفاهی تهیه و بمنظور آگاهی مردم افغانستان به نشر برسانند. سپس در جریان مذاکرات ، طرفین مذاکره تلاش کنند مطالبات هر دو طرف را با هم نزدیک ساخته بروند . اگر طرفین افغانی نتوانستند صد فیصد به توافق برسند از مقامات پاکستان ، امریکا ، روسیه ، چین و ایران مطالبه کنند بین آنها میانجی گری کنند و خواسته های طرفین متخاصمین را به هم نزدیک و نزدیک تر بسازند .
COMING SOON
Full Circle, The Story of The New Dimensions


Full Circle, The Story of The New Dimensions, is a feature documentary film on Surf Music. The manager of this site (( Dr. Mohamad Salim Modjaz )) is working as one of the producers of this ambitious two hours long feature film project.


New Dimensions FaceBook page

New Dimensions IMDb. page
داکتر کاستیلو
Dr. Castillo
داکتر کاستیلو اولین فلم کوتا ست که با تلاش هموطن تان ، داکتر محمد سلیم مجاز در امریکا ساخته شده است. درین فلم کوتا ه داستانی ، گوشه هایی از وضع صحت مردم امریکا وسیستم بیمه های صحی در امریکا بصورت مستقیم و یا طنز گونه مورد نقد قرار گرفته است . با نویسنده اصلی که هموطن شماست چند امریکایی که لسان مادری آنها انگلیسی است همکاری نموده اند. ‌در امر عکاسی ، ادیت و سایر کار های پیچیده ساختن این فلم ، افراد حرفوی و متخصص در عرصه فلم گیری در شهر ما داوطلبانه بدون دریافت پول سهم گرفته اند.

آرزوی ما اینست تا این پرو ژه را انکشاف دهیم و این فلم کوتا ، سر آغاز یک سلسله سریال تلویزیونی باشد . درذیل پیوند های ویبسایت و صفحه ( آی ام دی بی ) این پروژه را جهت معلومات کاربران عزیز سایت اخبار افغانستان پیشکش میکنیم.

با عرض حرمت بی پایان
داکتر محمد سلیم مجاز
گرداننده سایت اخبار افغانستان
اطلاعیه
We are looking for investors

American Soldier film project is looking for investors. If you know somebody who is interested in investing in this artistic project, please contact us ( mohsalim@gmail.com )
Our budget is only $5M. This movie would be as good and profitable as the following movies.

Lone Survivor لون سروایور
12 Strong


ویب سایت فلم هنری سرباز امریکایی
American Soldier Project Website

مجموعه اخبار افغانستان در ایستگاه خبری یکصدا


مجموعه اخبار افغانستان در بازتاب نیوز


TOLO طلوع نیوز


BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر


PAJHWAK آژانس خبرى پژواک


AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا


WAKHT گزارش گران بدون مرز


KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه


ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز


GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت


BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی


AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا


SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت


RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق


ASIA NEWS خبرگزاری آسیا


AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس


اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو


اخبار افغانستان - بی بی سی دری


اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو


اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری


اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو


اخبار افغانستان - صدای امریکا دری


Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان

The Price of Gold - نرخ طلاء


World Currencies - نرخ امروز اسعار خارجی


قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسیCONTACT US


.....