AFGHANISTAN NEWS
اخبار افغانستان

اخبار افغانستان, Afghanistan news, Afghanistan , AfghanistanNews, Afghanistan news, Afghanistannews,اخبار افغانستان , د افغانستان خبرونه 

Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image searchتازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانهMost Popular Search Enginesتفاوت سیاست جمهوری خواهان و دموکرات ها ی امریکا در مورد افغانستان

چرا سیاست جمهوری خواهان و دموکرات ها ی امریکا در مورد خروج نیروهای مسلح امریکا ازافغانستان زیاد تفاوت نخواهد داشت ؟
: برای دریافت پاسخ سوال فوق یک نظرگذرا به نوشته علمی ذیل بخصوص به فهرست مطالب آن بیندازید
Envisioning a Comprehensive Peace Agreement for Afghanistan
RAND Corporation - 2019 - PDF


درهندوستان اطفال، ازالفبای موسیقی گرفته الی مراحل پیشرفته آن را در مکاتب ابتدائیه می آموزند اما ما میخواهیم دوره ابتداییه مکاتب را به مساجد بفرستیم


آکانشاه راو، دخترک دوازده ساله هندی یک پارچه غزل مشکل استاد مهدی حسن را با امکانات محدود که در اختیا ردارد درخانه خود ثبت کرده و دریوتیوب چند روز قبل به نشررسانیده است. این پارچه مشکل خدمت شما درینجا به نشرمیرسد. بشنویدو قضاوت کنیدحکم توافق‌نامه امریکا و طالبان در مورد آتش بس

فقره چهارم مقدمه :

« آتش‌بس دائمی و جامع یک موضوع آجندای گفت‌وگو و مذاکرات بین‌الافغانی خواهد بود. شرکت‌کنندگان مذاکرات بین‌الافغانی در مورد تاریخ و چگونگی آتش‌بس دائمی و فراگیر، از جمله میکانیزم‌های اجرایی بحث خواهند کرد که همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعلام خواهد شد »

از مطالعه دقیق متن این توافق نامه چنین استنباط میشود که اول در مورد آتش و میکانیزم‌های اجرایی آن بحث صورت خواهد گرفت اما بعد تر همراه با تکمیل و توافق در مورد نقشه راه سیاسی آینده افغانستان اعلام خواهد شد. یعنی نخست بحث در باره آتش بس و سپس بحث در باره نقشه راه سیاسی .

بنابرین اگرطالبان مخالفت میکنند که اول بحث در مورد اتش بس در آجنده گنجانیده شود، حکم موافقنامه خود با امریکا را نقض میکنند.رفع بنبست مذاکرات دوحه به «حکم قرعه» مطابق دساتیرقرآن

بار دیگر مذاکرات دوحه به بنبست رسیده است. این بنبست در مورد آجنده است که میتواند به حکم قرعه حل شود. اگر در هفته های آینده مذاکرات اصلی، بازهم به بنبست مواجه شود، طرفین میتوانند باردیگربه حکم قرعه بنبست را رفع کنند. به این ترتیب، حکم قرعه از ناکامی مذاکرات پیشگیری خواهد کرد.قابل توجه اشتراک کنندگان مذاکرات دوحه


د دوحه مذاکرات، برخه اخیستونکي د پام وړ

حکومت موقت چیست


جنبه حقوقی حکومت دوره انتقال که بنام حکومت موقت شهرت پیدا کرده است

نخست از همه لازم به تذکر است که حکومت دوره انتقال به زبان انگلیسی بنام های

Transitional Government یا Interim Government یا Provisional Government


یاد میشود


بنابرین استعمال نام حکومت موقت از نگاه حقوقی نادرست است. شخصیت های سیاسی نباید حکومت موقت بگویند . حکومت موقت که در زبان عوام زیاد استعمال میشود، صحیح نیست.
حکومت دوره انتقال بعد از تعدیل همه جانبه یک قانون اساسی یک امر اجتناب نا پذیر است. حکومت دوره انتقال بازگشت به عقب نیست بلکه یک قدم به جلو است برای تطبیق قانون اساسی تعدیل شده و یا قانون اساسی نوین.
در شرایط کنونی افغانستان، حکومت دوره انتقال دومرحله خواهد داشت:

مرحله اول ـ از تاریخ امضای توافقنامه صلح با طالبان الی تعدیل قا نون اساسی. درین مرحله قانون اساسی کنونی نافذ خواهد بود.
مرحله دوم ـ از تاریخ تعدیل قانون اساسی الی اعلان نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری که دران طالبان نیزاشتراک خواهند کرد، مطابق احکام قانون اساسی تعدیل شده.

حکومت دوره انتقال در لابلای طرح موافقتنامه سایت اخبار افغانستان به شکل ذیل پیشنهاد شده است

فصل چهارم دوره انتقال

ماده بیست سوم:

چون تعدیل قانون اساسی و سایر قوانین زیربط با توافقنامه صلح زمانگیر میباشند و مهمتر از همه بعد از تعدیل این اسناد حقوقی لازمست انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مطابق احکام تعدیلات نوین قانون اساسی و سایر قوانین صورت گیرند، بنابرین از تاریخ امضای این توافقنامه الی تاریخ اعلان نتایج انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری بنام دوره انتقال یاد میشود.

ماده بیست چهارم :

(۱) طی مدت یکماه از تاریخ امضای این توافقنامه حکومت دوره انتقال ایجاد خواهد شد.
(۲) چگونگی ترکیب و طرز فعالیت حکومت دوره انتقال توسط یک سند توافق خاص توسط نمایندگان نیروهای مطرح سیاسی افغانستان ، نمایندگان دولت اسلامی افغانستان و نمایندگان تحریک اسلامی طالبان در شهر دوحه یا تاشکند یا شهر بن تنظیم خواهد شد.
(۳) این سند توافق و به امضای شرکت کنندگان خواهد رسید.

متن کامل طرح توافقنامه صلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان وتحریک اسلامی طا لبان به زبان های دری، پشتو و انگلیسی
Afghanistan needs Stability, Stability, and Stability

مجموعه اخبار افغانستان در ایستگاه خبری یکصدامجموعه اخبار افغانستان در بازتاب نیوز


ARIANA NEWS LIVE STREAM پخش زنده تلویزیون آریاناTOLO NEWS
LIVE STREAM پخش زنده تلویزیون طلوعاخبار تلویزیون ۱
TV1 NewsAF


LE MONDE DIPLOMATIC لوموند دیپلماتیک بفارسی


TOLO NEWS طلوع نیوز


8 SOBH NEWS
هشت صبح


UFUQ NEWS خبرگزاری افق


BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر


AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا


KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه


GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت


AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا


ASIA NEWS خبرگزاری آسیا


اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو


اخبار افغانستان - بی بی سی دری


اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو


اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری


اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو


اخبار افغانستان - صدای امریکا دری
ویدیو های خبری اخبارافغانستان
اخبارتلویزیون ها مهم و سایت های خبری


ویدیو های خبری تلویزیون های پربیننده افغانستانویدیو های شفیع عیار


گزارش نامه افغانستان


تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان

The Price of Gold - نرخ طلاء


World Currencies - نرخ امروز اسعار خارجی


قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی


Afghanistan Nachrichten
به آلمانی

Afghanistan News
به انگلیسیNouvelles d'Afghanistan
به فرانسوی

Афганистан новости
به روسی
CONTACT US


.....