Afghanistan News Search Engine - جستجو گر اخبار افغانستان

 


تازه ترین اخبار افغانستان ، بصورت عینی و بیطرفانه


Start your research everyday from here . Search in any language and get fresh search results in your language.
Multi-language search and more preferences..................Translation.............Image search


توطئه سکوت وسایل ارتباط جمعی غرب در مورد آغاز عنقریب رویارویی زروی جهانی
جهان ما ، در لبه پرتگاه یک جنگ ویرانگر اتمی قرار دارد

نیروهای طرفدار صلح نباید دست روی دست بگذارند و بی تفاوت مشغول تماشای نا بودی خود ، فامیل های خویش و انهدام و فروپاشی کامل تمام جهان باشند
این توطئه سکوت را افشاء کنید . قطره ، قطره دریا میشود. به هر وسیله یی که در اختیار دارید ، مردم را با خبر بسازید که بقای جهان ، در خطر است . وسایل ارتباط جمعی غرب ، حقایق راا ز مردم پنهان میکنند

Both Russia and America
Prepare for Nuclear War
VIDEOS
ARTILLES


Most Popular Search Engines


تازه ترین اخبار ومقاله ها در مورد افغانستان به انگلیسی ، آ لمانی ، فرانسوی وروسی

Afghanistan News

Afghanistan Nachrichten

Nouvelles d'Afghanistan

Афганистан новости
شما میتوانید هر روز ، جستجوی تازه ترین اخبار افغانستان را ازین صفحه آغاز کنید
دوسال دفاع مستقلانه

بیشتر از نود و پنج در صد قطعات نظامی خارجی ، تقریبآ دوسال قبل قلمرو افغانستان را ترک گفتند. با وجود خلا ء ها و نارسایی های فراوان ، دولت افغانستان نه تنها سقوط نکرد بلکه توانست در مقابل جنگ اعلان ناشده ونیابتی پاکستان با شهامت مقاومت کند. مزدوران پاکستان ، هیچ شهر افغانستان را به تصرف دوام دار خود در آ وده نتوانستند . آفرین دولت افغانستان
دولت افغانستان به جنگ روانی که مهمتر از رویارویی نظامی است ، کمترتوجه دارد

درتاریخ جنگ ها ، مثالهای زیادی وجود دارند که یک اردوی کوچک با جنگ روانی همه جانبه ، وسیع و ماهرانه توانسته است یک اردوی بزرگ را وادار به تسلیمی و شکست بسازد. بطور مثال به مطالب ذیل این صفحه به دقت بنگرید که همه حقیقت دارند اما دولت افغانستان و متحدین دولت افغانستان ، در مورد این حقایق نه تنها تبلیغات وسیع را سازمان نمی دهند بلکه بکلی سکوت نموده اند

بین طالبان طرفدار مذاکرات با دولت افغانستان و مخالفین مذاکرات ، به شدت نفاق و دوگانگی ایجاد شده است . معلومات بیشتر درین عرصه به زودی درین صفحه ، به نشر خواهد رسید
Now Is the Time to Hit Pakistan With Sanctions
Shawn Snow

اکنون زمان تحریم پاکستان فرا رسیده است
شان سنو
ترجمه: مختار یاساجنبش قرون وسطی یی طالبان ، در جریان زمستان امسال
بکلی فرو می پاشد

سیاست تجرید ساختن پاکستان توسط هندوستان و دولت افغانستان درین اواخر ، موثر واقع شده و پاکستان به تدریج در سطح بین المللی بیشتر از پیش تجرید شده میرود . دولت ایالات متحده امریکا که از تاریخ ایجاد پاکستان تاکنون ، هر سال به این کشور پول مردم امریکا و مالیه دهندگان این کشور را رایگان میداد ، این کمک ها را قطع میکند.

معلوم میشود که بالاخره پاکستان مجبورشده است درین اواخرواقعآ فکر احمقانه مستعمره ساختن افغانستان را از کله خام خود خارج کند . اگر این تحلیل درست باشد ، پاکستان به فعالیت های مقامات رهبری طالبان در پاکستان محدودیت ها وضع خواهد کرد . آنها را براستی تحت فشار قرار خواهد داد که خاک پاکستان را ترک بگویند. مقامات رهبری طالبان که استراحت طلب استند به داخل افغانستان جان خود را به خطر نخواهند انداخت ، بنا برین به کشور های خلیج و عربستان سعودی پناهنده خواهند شد .

از طرف دیگر جنگ های جبهه یی اخیر طالبان که قبل از آمدن زمستان در مقابل نیروهای دولتی افغانستان سازمان داده شده بود ، موجب قتل عام طالبان گردید و به شکست های پی در پی آنها منجر شده است .

در جریان هفته های آینده هوای سرد زمستان و برف های سنگین ارتفاعات کوهای افغانستان ، طالبان را مجبور خواهد ساخت از کوها پایین شوند و در شهر ها ی کوچک و بزرگ افغانستان در پس خانه ها مخفی شوند.

اگر دولت و نیرو های امنیتی افغانستان هوشیارانه رفتار کنند ، جنبش قرون وسطی یی طالبان ، در جریان زمستان امسال در داخل افغاستان و درداخل قلمرو پاکستان بکلی فرو خواهد می پاشید .آوازه است که شماری از رهبران طالبان توسط مقامات امنیتی پاکستان دستگیر شده ، شماری دیگر بخارج پاکستان فرار کرده و یک تعداد رهبران طالبان از روسیه پناهند گی سیاسی مطالبه کرده اند

اگر این آوازه ها درست باشد ،ملا هبت الله آخوند زاده و چند رهبر دیگر طالبان از حکومت روسیه پناهندگی سیاسی مطالبه کرده اند. این آوازه ها بخشی از جنگ روانی دولت افغانستان نیست. از قراین چنین معلوم میشود که آقای (برکت حسین) اوباما برنده جایزه صلح نوبل مجبور شده است قبل از تسلیم کرسی ریاست جمهوری امریکا به رئیس جمهور آینده امریکا ، حد اقل یک عمل مفید به نفع صلح انجام دهد.

از قراین چنین معلوم میشود که اوباما ، بخاطر آنکه درکتابهای تاریخ نوشته نشود که او مستحق دریافت جایزه صلح نوبل نبود ، قبل از ترک وظیفه تلا ش خواهد کرد تا اگر در افغانستان صلح برقرار گردد و او طولانی ترین جنگ تاریخ امریکا را به پایان برساند. بنا برین بالای پاکستان برای نخستین بار واقعآ فشار وارد کرده است تا مقامات رهبری طالبان را دستگیر نموده زندانی بسازند. انکشافات روز ها و هفته های آینده روشن خواهند ساخت که واقعآ اوباما تا این حد ذکاوت ، هوشیاری و انصاف دارد یا نی .


There are rumors that some Taliban leaders in Pakistan were arrested by Pakistani security agents and other leaders fled abroad.
If these rumors are true, Mullah Hebatullah Akhund-Zadeh and some other Taliban leaders requested political asylum from the government of Russia.
Some evidences show that Barack Hussein Obama wants to prove he deserves the Nobel Peace Prize, So before leaving office, he would do his best to bring peace in Afghanistan and ends the longest war in American history. Therefore, for the first time he really puts pressure on Pakistan to arrest and imprison the Taliban leadership. The evolution of events in the days and weeks ahead will demonstrate whether Obama is really a smart and fair leader.

طالبان چند هفته بعد ، به غار های موش ها پنهان خواهند شد

پاکستان مانند سال گذشته درهمین شب و روز، قبل از شروع فصل زمستان ، چاکران و مزدوران خود را در شهر های مختلف افغاستان فرستاده ومجبور ساخته است تا جنگ های جبهه یی را راه اندازی کنند که موجب قتل عام آنها خواهد شد . طالبان اجیر با باریدن اولین برف مانند پارسال از کوها پائین خواهند شد و در شهر ها ی کوچک و بزرگ افغانستان در غار های موش ها پنهان خواهند گردید.
دولت افغانستان باید این مزدوران پاکستان را ازغار های موش ها خارج ساخته محاکمه و مجازات کند .


1SADA یکصدا

TOLO طلوع نیوز

BAKHTAR NEWS AGENCY آژانس خبری باختر

PAJHWAK آژانس خبرى پژواک

AVA PRESS خبرگزاری صدای افغان آوا

WAKHT سایت خبری وخت

KOKCHA PRESS آژانس خبری کوکچه

ROZ NEWS آژانس خبر رسانی روز

GMIC مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت

BOKHDI NREWS خبرگزاری بخدی

AFGHAN IRCA خبرگزاری افغان ایرکا

SUBOOT NEWS آژانس خبری ثبوت

RAWNAQ NEWS آژانس اطلاعاتی رونق

AFGHAN NEWS AGENCY افغان خبری آژانس

اخبار افغانستان - بی بی سی پشتو

اخبار افغانستان - بی بی سی دری

اخبار افغانستان - رادیو آزادی پشتو

اخبار افغانستان - رادیو آزادی دری

اخبار افغانستان - صدای امریکا پشتو

اخبار افغانستان - صدای امریکا دری

Aljazeera TV , 24 Hours Live in English

Russia Today in English

Press TV Global News
CNN TV 24 Hours Live

ITN TV 24 Hours

تازه ترین اخبار اقتصادی جهان
اخبار روزمره مارکیت های جهان توسط سی ان ان
نرخ طلاء
نرخ تبادلوی دالر،یورو،ین و پوندسترلینگ
قیمت های جهانی مواد نفتی خام


ترجمۀ جمله ،از انگلیسی به فارسی
ترجمۀ جمله ،از فارسی به انگلیسی

.....